Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Om Brå Örnsköldsvik

Samordning av brotts- och drogförebyggande verksamhet i Örnsköldsviks kommun ansvarar kommunstyrelsen för och därmed kommunledningsförvaltningen. Brottsförebyggande verksamhet för att öka tryggheten, minska brotten och förebygga ANDT (alkohol, narkotika, tobak och doping) i kommunen samordnas av Brå Örnsköldsvik (Brottsförebyggande rådet), som är en bred samverkansgrupp.

Brå Örnsköldsvik består av, förutom Örnsköldsviks kommun (samhällsbyggnads-, bildnings- och välfärdsförvaltningen) även av samarbetsparterna polisen Örnsköldsvik och Cesam (Centrum i samverkan) och Region Västernorrland. Verksamheten utgår från politiskt beslutad policy och strategier för trygghet och säkerhet, som är konkretiserad  i insatser och  aktiviteter utifrån Brå Örnsköldsviks årliga handlingsplan.

Ansökan om ekonomiskt stöd, Brå-medel

Här kan du söka ekonomiskt bidrag i samverkan med andra aktörer för aktiviteter som gör Örnsköldsvik till en tryggare plats, tex. insatser som främjar trygghet för människor och förebygger brott. Du kan ansöka som privatperson eller som organisation/förening.

I er ansökan ska ni ange vilket målområde i Brå Örnsköldsviks handlingsplan  insatsen/aktiviteten bidrar till att uppnå. Ansökningar som berör barn och unga i någon form, prioriteras.

Målområden i Brå Örnsköldsviks handlingsplan: Målområde 1; Öka tryggheten. Målområde 2; Minska brottsligheten. Målområde 3; Minska andelen som använder ANDT. Målområde 4; Öka andelen miljöer fria från droger och våld 

Välkommen med ansökan nedan.

Sidan uppdaterades

2020-11-18

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Brå Örnsköldsvik

Brottsförebyggande råd
Samordnare
Birgitta Edin-Westman
073-274 62 83
Skicka epost