Tandvård

Region Västernorrland har ansvar för att länets invånare erbjuds en bra tandvård. Tandvården kan utföras av såväl folktandvården som av privata tandläkare.

Har du en funktionsnedsättning och omfattas av den kommunala omsorgen och dessutom har svårt att ta dig till tandläkaren, kan du få gratis hembesök av en tandläkare eller tandhygienist som bedömer ditt behov av tandvård.  Du behöver inte själv kontakta en tandläkare. Regionen ansvarar för att du får ett erbjudande om hembesök.

Barn och ungdomar har gratis tandvård till och med 19 års ålder. Vuxna får till stor del bekosta sin egen tandvård.

Du har rätt till ekonomiskt stöd för tandvård från region Västernorland om du:

  • är beviljad en LSS-insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och den är pågående.
  • har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg och antingen bor i särskilt boende eller får vård och omsorg i hemmet.
  • om du får en remiss till tandvården från din läkare kan du även få ekonomiskt stöd för tandvård som en del i behandlingen av vissa sjukdomar.

Sidan uppdaterades

2019-04-23

Sidansvarig: