Du är här:

Samordnad individuell plan - SIP

Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som ska upprättas tillsammans med en person, oavsett ålder, om den har insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning. SIP är lagstadgad sedan 2010 i både Hälso- och sjukvårdslagen , 3 f § och Socialtjänstlagen, 2 kap 7 §.

Beträffande arbetet med SIP inom skolan så hänvisas till särskilt dokument om detta, se länk under rubriken Rutiner här nedan.

I Örnsköldsvik har den lokala samverkansgruppen , LSG, som företräder kommunen, landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och polisen valt att skapa öppenhet och ramar kring hur arbetet med SIP ska fungera på ett smidigt sätt.

Denna webbsida är därför gemensam för såväl yrkesutövare som för allmänhet, detta som ett led i att skapa gemensamma grundförutsättningar för att få till stånd ett väl fungerande lokalt arbete med SIP, det vill säga för berörda samhällsaktörer och enskilda personer.

Grunderna för det lokala arbetet med SIP återfinns i de länsövergripande överenskommelserna som har träffats mellan länets kommuner, landstinget och kommunförbundet.

Att läsa om SIP

I skriften "Samordnad individuell plan - Decenniets reform" ger föräldrar och verksamhetsföreträdare sin bild av möjligheter och svårigheter med samverkan. Läs och bli inspirerad!
Skriften Samordnad individuell plan - Decenniets reform.PDF

Utbildningsfilmer

Bra att veta innan du sätter igång:

  • Utbildningarna (filmerna här nedan) handlar i huvudsak om samordnad individuell plan för barn upp till och med 17 år.
  • Filmerna innehåller förutom text och bild även ljud, slå gärna på ljudet på din dator innan du startar. Det krävs alltid internetuppkoppling för att genomföra utbildningarna.
  • Utbildningarna är interaktiva, du får själv klicka fram viss information och har möjlighet att testa vad du lärt dig genom att svara på frågor.
  • I slutet av den kortare utbildningen kan du skriva ut en sammanfattning av utbildningen.

Filmerna är informativa och innehållet är i huvudsak tillämpligt oavsett ålder på den person som SIP ska upprättas tillsammans med.

Introduktionsfilm för brukare, patienter med flera

Film - Kort information om samordnad individuell planlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Introduktionsfilm för personal som ska arbeta med SIP

Film - Kort information om samordnad individuell plan, grunderna (8 minuter)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Film - Lär dig mer, Fördjupning (ca 35 minuter)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personal som ska leda ett möte där SIP upprättas

Dokument - Råd till dig som mötesledarePDF
Film - för dig som mötesledarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Powerpoint - 8 bilder för dig som mötesledarePDF

Fördjupningar kring juridik och lagstiftning

Rutiner

Sidan uppdaterades

2019-03-11

Sidansvarig: