Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Kursen "Första hjälpen till psykisk hälsa" (Mental Health First Aid)

Utifrån låg efterfrågan och därigenom svårigheter att fylla kurserna med deltagare erbjuds inga utbildningstillfällen i Första hjälpen till psykisk hälsa under våren 2020.

Den kurs som var planerad i april ställs in och för närvarande finns inga planerade kurser. Instruktörer och samordnare för utbildningen fortsätter dialog om framtida utbildningstillfällen i augusti. Ny information om utbildningen publiceras då på ornskoldsvik.se samt kommunens intranät.

 

I Örnsköldsvik har du möjligheten att lära dig mer om hur du kan hjälpa när en person är i psykisk kris p g a psykisk ohälsa eller sjukdom. Det finns flera lokala instruktörer som har licens att leda denna kurs i Örnsköldsvik. Arbetar du inom kommunen, regionen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller polisen och har möjlighet att gå kursen på arbetstid (din arbetsgivare ska då betala kurslitteraturen), så kan du söka ett lämpligt kurstillfälle i högermarginalen under länken ”Kurstillfällen och anmälan MHFA”. Har du frågor kan du ställa dem till kurssamordnaren Ola Bäckström (e-post finner du i högermarginalen). Övriga intresserade hänvisas till kurser via studieförbundet Bildalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster alternativt till JA till psykisk hälsa.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är MHFA-Sverige/Första hjälpen till psykisk hälsa?

Bakgrund
Kunskaper om Första hjälpen vid akut kroppsskada och hjärtlungräddning har bidragit till att folk i allmänhet vet en hel del om kroppsliga sjukdomar och åkommor, och använder dessa kunskaper för att rädda liv.

Kunskapsnivån är generellt lägre när det gäller psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar och bidrar till den ofta fördömande och nedvärderande attityd gentemot personer som har drabbats av detta. Därför händer det att man undviker att uppmärksamma när någon har psykiska problem eller undviker att söka hjälp för sina egna. Oförståelse hindrar ofta den drabbade både från att söka hjälp i tid och från att söka rätt sorts hjälp.

Utbildningens mål
Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa som utvecklats i Australien (därav den engelska benämningen Menthal Health First Aid) är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten.

Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering. Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

Avsikten med första hjälpen är

  • att se till att personen får professionell hjälp innan hans/hennes psykiska hälsa förvärras
  • att underlätta ett tillfrisknande
  • att hjälpa och stödja en person som har psykiska problem

Programmet i "Första hjälpen till psykisk hälsa" lär ut

  • hur man känner igen de olika symtom som karaktäriserar olika former av psykisk sjukdom och psykiska kriser.
  • hur man bäst tar kontakt med personen och inleder första hjälpen
  • hur man kan hjälpa personen att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.

Kursen tar upp kriser som en del i livscykeln, krisens olika faser och hur man tar sig igenom eller söker hjälp under en kris. Programmet behandlar även psykisk ohälsa, depression, ångestsyndrom, beroendesjukdomar, psykoser och självdestruktivt beteende, speciellt självmord har lyfts fram. Kopplat till de olika tillstånden visas hur olika krissituationer kan hanteras.

Modellen bygger i korthet på att lära sig att lyssna utan att värdera, ge bekräftelse och erbjuda information, uppmuntra till att söka lämplig professionell hjälp samt att uppmuntra användandet av självhjälpsstrategier.

Målsättningen med Första hjälpen till psykisk hälsa är att rädda liv genom ökad kunskap.


Sidan uppdaterades

2020-12-22

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

 Kontakta oss

Lena Finne Jansson
MHFA-kursen
0660-881 25
Skicka e-post

Elin Holmberg
Studieförbundet Bilda
Nytorgsgatan 10 Örnsköldsvik
0660-201221, 0721-413730
Skicka e-post

Anders Nydahl
JA till Psykisk Hälsa
0660-144 00
Skicka e-post