Du är här:

Stöd i hemmet - boendestöd

För personer med pysisk ohälsa kan det ibland vara svårt att hantera sitt vardagsliv, både inom och utanför hemmet. Boendestöd är en insats som kommunens sociala stödteam kan ge till personer i deras egna hem. Boendestödets sociala och praktiska insatser ska stärka den enskildes förmåga att klara vissa praktiska göromål. Läs mer om vilken hjälp du kan få i hemmet här.

Hur mycket och vilken hjälp som ska ingå i boendestödet varierar utifrån varje persons individuella behov. Bedömningen görs av kommunens handläggare.

Insatsen boendestöd ska vara en hjälp för att på sikt självständigt kunna utföra hemmets sysslor. Den som har behov av bestående och kontinuerlig hjälp i hemmet kan få dessa behov tillgodosedda i form av annat bistånd enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sidan uppdaterades

2019-11-13

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Vid frågor och ansökan:

Biståndshandläggare
0660-888 14
Skicka e-post

Biståndshandläggare
0660-885 81
Skicka e-post

Vid frågor om utförande av boendestöd:

Enhetschef
Skicka e-post
0660-880 12