Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Stöd i hemmet - boendestöd

För personer med pysisk ohälsa kan det ibland vara svårt att hantera sitt vardagsliv, både inom och utanför hemmet. Boendestöd är en insats som kommunens sociala stödteam kan ge till personer i deras egna hem. Boendestödets sociala och praktiska insatser ska stärka den enskildes förmåga att klara vissa praktiska göromål. Läs mer om vilken hjälp du kan få i hemmet här.

Hur mycket och vilken hjälp som ska ingå i boendestödet varierar utifrån varje persons individuella behov. Bedömningen görs av kommunens handläggare.

Insatsen boendestöd ska vara en hjälp för att på sikt självständigt kunna utföra hemmets sysslor. Den som har behov av bestående och kontinuerlig hjälp i hemmet kan få dessa behov tillgodosedda i form av annat bistånd enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Sidan uppdaterades

2020-01-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenterlänk till annan webbplats
0660-880 00
Skicka e-post

Handläggare inom socialpsykiatrin

Majvor Wihlner
Skicka e-post

Ulla Nilsson
Skicka e-post