Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Stöd enligt Socialtjänstlagen

När du behöver hjälp, stöd eller service

Kontakta en biståndshandläggare och ansök om den hjälp du tycker att du behöver för att klara din dagliga livsföring. För att ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen ska du behöva biståndet för att säkra en skälig levnadsnivå och det ska inte vara något du kan tillgodose själv eller få tillgodosett på annat sätt.

Exempel på stöd, hjälp eller service

Boendestöd

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning kan boendestöd bedömas som ett bättre alternativ än hemtjänst.

Dag- och kvällsverksamhet för dig med demenssjukdom

Dels är den en meningsfull aktivitet för dig men kan även fungera som avlösning till den närstående som annars hjälper dig hemma.

Din säkerhet och trygghet

Trygghetslarm som du själv kan kalla på hjälp i akuta situationer med. Har du svårt att använda larm kan en vårdare ringa upp dig för att försäkra sig om att du har det bra.

Hemtjänst

Praktiska saker som städning, tvätt och inköp. Den innebär också hjälp med din personliga omvårdnad som exempelvis hygien, toalettbesök, på‐ och avklädning och vid måltider. Hemtjänsten kan avlasta närstående med avlösning i hemmet. Dessutom kan hemtjänsten hjälpa till med aktivering och en promenad.

Korttidsvistelse

Det innebär att du tillfälligt eller periodvis vistas i ett korttidsboende. Anledningen kan vara att du bedömts behöva omfattande rehabilitering, dina närstående behöver avlösning eller att dina behov av någon annan anledning inte är möjliga att tillgodose i ditt hem.

Ledsagning

Den ska underlätta för dig att delta i samhällslivet.

Matdistributton

Färdiglagad mat levereras hem till dig. Du kan också välja att äta på någon av våra restauranger.

Särskilt boende

Särskilt boende riktar sig till personer som dygnet runt behöver omfattande service och omvårdnad. Du kan inte själv välja på vilken adress du skall bo. Du erbjuds den plats inom Örnsköldsviks kommun som kan tillgodose dina bedömda behov och som vid tillfället finns ledig.

Avgifter

Alla insatser som ges enligt Socialtjänstlagen, SoL, är avgiftsbelagda utom boendestöd.

Självkostnader

Självkostnader är sådana kostnader som alla oavsett ålder och funktionsförmåga har. Det är kostnader som du själv står för. Mat, resor, ärenden, kostnader för hälso‐ och sjukvård, aktiviteter, personliga förbrukningsartiklar och hyra är exempel på sådana.

För nedanstående behöver du inte ansöka


Fixartjänsten

Om du fyllt 67 år och behöver hjälp med vissa praktiska saker i din bostad.

Restauranger

Du är välkommen att äta lunch i våra restauranger. Du hittar matsedlar här.

Träffpunkt för dig med psykisk funktionsnedsättning

På Café Himmel & Pannkaka (Fabriksgatan 25) får du möjlighet att träffa andra och delta i aktiviteter efter förmåga. Oftast genomförs aktiviteter i små grupper men det finns även tid för individuella samtal och umgänge.

Träffpunkt Kom In är mötesplatsen för dig som är äldre, anhörig eller har en funktionsnedsättning.

Anhörigkonsulent LSS/Synkonsulent

Hjälp och träning för att klara dig bättre i olika vardagssituationer.

Äldre/anhörigkonsulent

Du kan få upplysningar, råd och stöd. Vi förmedlar även kontakter så att du vet vart du skall vända dig i olika frågor samt arbetar förebyggande för att underlätta situationen för den som vårdar och vårdas. Stödjer närståendevårdare genom att skapa nya mötesplatser, grupper, utbildning och volontärstab. Tillhandahåller anhöriglarm.

Kan man välja att få sin hjälp på annat sätt?

Om du vill, kan du köpa tjänster som till exempel städning, klädvård, fönsterputs, gräsklippning, snöskottning och liknande direkt av ett privat företag. För sådana tjänsteköp får du 50 % skattereduktion direkt på fakturan. Det kallas hushållsnära tjänster.

Sidan uppdaterades

2019-01-25

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.

 Kontakta oss

Information och ansökan

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Utredning och beslut
Biståndshandläggaren gör en utredning av din situation och beslutar om det bistånd som kan ge dig en skälig levnadsnivå.

Anhörigkonsulent LSS/Synkonsulent
Hjälp och träning för att klara dig bättre i olika vardagssituationer.
0660‐888 59

Äldre/anhörigkonsulent
0660‐881 98

Fixartjänsten
073-274 12 61