Du är här:

Psykeveckan 2019, 4-10 november - nu för 14:e året i rad

Tema 2019: ”Att lyckas”

Att arrangera en utbildningsvecka med temat ”Att lyckas” är lite fascinerande. För vad är egentligen ”lycka” och vad behövs för ”att lyckas”. Frågar man personer i sin närhet så blir svaren minst sagt mycket variationsrika. Så vad handlar det egentligen om, det här med ”att lyckas”? Är det så enkelt som en känsla av välbehag? Eller är det bristen på lidande? Jag tror de allra flesta tänker att det i vart fall handlar om mer än materiellt välstånd (”villa, volvo och vovve”) utan istället om något mer svårdefinierat. Det är nog den där egna ”känslan” det handlar om trots allt. Dalai Lama menar att det handlar om ”att vara nöjd med sig själv och det man presterar”. Det är hans teori. Under ”Psykeveckan, v 45” kommer vi att få lyssna på olika personer som beskriver detta med ”lycka” och ”att lyckas”. Förhoppningsvis så kommer åhörarna efter veckan att ha fått en bättre grund för att finna sin egen lycka och hur var och en kan ”lyckas”, och kanske även hjälpa andra ”att lyckas”.

Välkomna till veckans föreläsningar!

/Ola Bäckström

Samordnare av veckan 2019

www.ornskoldsvik.se/psykeveckanlänk till annan webbplats


PROGRAM 2019PDF

Om psykeveckan

”Psykeveckan, v 45”, är ett återkommande arrangemang som syftar till ökad förståelse för och kunskap om psykisk (o)hälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av detta. Psykeveckan vill verka för ett öppnare samhälle där allas lika värde är självklart. Veckan samlar årligen mellan 1500-1600 åhörare.

Psykeveckan är ett samarrangemang mellan Regionen (f d Landstinget), Arbetsförmedling, Kommun, Försäkringskassa, RSMH, Attention (anhörig-, brukar- och intresseorganisationer) och Svenska kyrkan Örnsköldsvik. Deltagandet är gratis.

Sidan uppdaterades

2019-09-17

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ola Bäckström
Utvecklingsstrateg
073-270 49 95
Skicka e-post