Du är här:

Psykeveckan 2018, 5-11 november -
nu för 13:e året i rad

Ett stort TACK till alla som besökte en eller flera föreläsningar under 2018 års ”Psykeveckan, vecka 45”. Det var 13:e gången som utbildningsveckan genomfördes!

Dessutom ett stort tack till alla våra föreläsare, utställare och övriga medverkande som med entusiasm och inlevelse gav oss möjligheten att ta del av information om olika verksamheter och som gav oss möjligheten att lyssna på intressanta och aktuella ämnen under veckan som på olika sätt anknöt till årets tema ”Vikten av relationer”.

Vi har anledning att försöka göra om det även nästa år!

De gånger en föreläsare väljer att lämna sina föreläsningsbilder så kommer dessa utan dröjsmål att publiceras på sidan:

www.ornskoldsvik.se/psykeveckanlänk till annan webbplats

/Ola Bäckström

Samordnare av veckan 2018

Om psykeveckan

Psykeveckan, v 45, är ett återkommande arrangemang som syftar till ökad förståelse för och kunskap om psykisk (o)hälsa, psykisk sjukdom och konsekvenserna av detta. Psykeveckan vill verka för ett öppnare samhälle där allas lika värde är självklart. Veckan samlar årligen mellan 1500-1600 åhörare.

Psykeveckan är ett samarrangemang mellan Regionen (f d Landstinget), Arbetsförmedling, Kommun, Försäkringskassa, RSMH, Attention (anhörig-/brukar- och intresseorganisationer) och Svenska kyrkan Örnsköldsvik. Deltagandet är gratis.

Sidan uppdaterades

2019-03-11

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Ola Bäckström
Utvecklingsstrateg
073-270 49 95
Skicka e-post