Du är här:

Kontaktperson

En kontaktpersons viktigaste uppgift är att hjälpa till att bryta den enskildes isolering genom samvaro och hjälp att delta i samhällsgemenskap.

Kontaktpersonen ska vara en medmänniska som kan ersätta eller komplettera kontakten med anhöriga, stöd i sociala kontakter och någon att uppleva saker med.

Om du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan du ha rätt till insatsen enligt denna lag.

Sidan uppdaterades

2020-02-12

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenterlänk till annan webbplats
0660-880 00
Skicka e-post

Handläggare inom psykiatrin
Majvor Wihlner
Skicka e-post

Ulla Nilsson
Skicka e-post