Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp. Det kan innefatta allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till att du upplever psykiska besvär som mer eller mindre stör det psykiska välbefinnandet och som påverkar vardagen.

Här finner du samlad information om vilket stöd som finns för dig som upplever psykisk ohälsa på något sätt eller för dig som bara vill veta mer. Här hittar du även mer att läsa om hur kommunen arbetar för att förebygga psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa hör ihop med ökad risk för suicid /självmord.
Här finns information om vart du kan vända dig för hjälp, men också om hur kommunen tillsammans med andra aktörer arbetar för att motverka suicid.PDF

Here is information on where to turn for help, but also about how the municipality along with the other actors working to prevent suicide.PDF

Kommunens stödinsatser

För dig med psykisk ohälsa som gör att du behöver ett extra stöd i vardagen finns det möjlighet att söka hjälp av kommunens välfärdsförvaltning. Insatserna ska ge dig en god vård och omsorg samt göra det möjligt för dig att delta i samhällets gemenskap på samma villkor som andra.

Arbetsrehabilitering och sysselsättning är exempel på insatser som ger samvaro och rutiner i vardagen. Hälpmedel och stöd i boendet är annan service med inriktning på att  komplettera och stärka dina egna resurser.

Läs mer på undersidorna om de olika insatserna kommunen kan erbjuda till dig som söker extra stöd i vardagen.

Sidan uppdaterades

2020-02-19

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.