Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Stöd i drogfrågor för dig som förälder

Funderar du som förälder över vad du kan göra för att minimera risken att ditt barn skall få problem med droger?  

Delta i utbildning

Vid några av kommunens skolor arbetar man enligt det familjestärkande och drogförebyggande programmet Nya Steg. Nya Steg är ett program som ger dig möjlighet att samtala kring och få tips på alla de frågor som rör tonårstiden med de risker det innebär för din ungdom.

Kursen sträcker sig över 8 träffar på kvällstid. Du får naturlig kontakt med andra elevers föräldrar och ett nätverk som kan betyda mycket för att tillsammans vara konsekventa och sätta rimliga gränser.

Eleverna arbetar med samma teman under skoltid, vilket gör att samtalen kan komma igång där hemma.

Delta i föräldraträffarna Effekt    

Alla högstadieskolor i kommunen har som målsättning att erbjuda föräldrar till elever i årskurs 7-9 föräldramöten med Effekt. Vissa har kommit igång, andra planerar för start. Effekt är en metod som bygger på att ge föräldrar information som stärker och uppmuntrar till att vara tydlig och rak vad gäller regler kring alkohol, samtidigt som man bygger varma trygga relationer med sina barn. 

Var uppmärksam och närvarande

Det finns idag forskningsbaserad kunskap på detta område. Vi vet att det finns vissa förhållanden som är att betrakta som skyddsfaktorer. Exempelvis är det en skyddsfaktor om man har en varm och trygg relation till sitt barn, men också och tydliga men kärleksfulla regler. Likaså är det en skyddsfaktor att ha normal insyn i och vara positivt delaktig i sina barns liv, det vill säga att ha en någorlunda god koll på vem de är med och vad de gör. Det är bra ha höga men realistiska förväntningar på sitt barn. Prata och tillbringa gärna tid med ditt barn.

Glöm inte heller att det är en skyddsfaktor om barnet/ungdomen ägnar sig åt organiserad fritidsverksamhet. Tecken på att du bör vara extra uppmärksam på ditt barns utveckling är om hon/han inte trivs i skolan, skolkar, röker och umgås med kamrater som inte delar samhällets normer.

Sök stöd

Du är välkommen att kontakta Rådgivningsbyrån för att få råd i frågor som rör alkohol och droger. Du kan även kontakta PUMAN som är en öppenvårdsmottagning för personer upp till 25 år och deras anhöriga när det gäller frågor eller bekymmer som rör riskbeteenden som exempelvis alkohol eller narkotika.

Glöm inte bort att elevhälsan är till för ditt barn/ungdom och dig. När det dyker upp frågor, kontakta skolsköterska eller skolkurator. 

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mer information

Föräldraförening mot narkotikalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tänk om länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
föräldrainfo om alkohol

Tonårsparlörenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
frågor och svar om ungdomar och alkohol