Uppföljningar hemtjänst

Äldreguiden 2014, Socialstyrelsen

Nedan presenteras en sammanfattande information om hemtjänstens resultat i Äldreguiden 2014. Innehållet i Äldreguiden baseras på följande av Socialstyrelsens undersökningar:

  1. Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
    - En nationell undersökning där äldre över 65 som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende tycker till om omsorgen de får.
  2. Kommun- och enkätundersökningen.
    - Uppgiftslämnare från kommuner, hemtjänstverksamheter och särskilda boenden har svarat på frågor om äldreomsorgen.

Resultaten i Äldreguiden, som riktar sig till äldre och deras anhöriga, är sökbara via denna länklänk till annan webbplats.

Hemtjänstens resultat i Äldreguiden 2014 - Örnsköldsvik

Nedan presenteras hemtjänstens resultat i Äldreguiden för 2014.

MätområdeMedelvärde eller annatLägst resultatHögst resultat
Helhetsomdöme91 %**83 %97 %
Personal   
Personal som talar andra språk än svenska10 av 15 områden--
Utför arbetsuppgifter mycket bra/ganska bra*-83 %100 %
Alltid/oftast har tillräckligt med tid* 80 %**66 %91 %
Inflytande och delaktighet   
Alltid/oftast kan påverka när personalen ska komma*56 %**34 %83 %
Möjlighet att påverka när personalen ska komma2 alltid, 13 oftast--
Alltid/oftast tar hänsyn till önskemål om hur hjälpa87 %**74 %100 %
Delaktighet i planeringen av hur hjälp ska utföras -19 % 100 %

*Äldres omdöme. **Öppna jämförelsen.

Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre, Socialstyrelsen

Nedan presenteras en sammanfattande information om hemtjänstens resultat i Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre 2014.

Resultaten i resultat Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre 2014, som främst riktar sig till beslutsfattare inom äldreomsorgen, är sökbara via denna länklänk till annan webbplats.

Ordinärt boendes resultat i Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre - Örnsköldsvik

Nedan presenteras hemtjänstens resultat i Öppna jämförelser 2014 – Vård och omsorg om äldre.

Mätområde2012201320142014*
Trygghet40514343
Bemötande75777476
Tillräcklig med tid78828082
Hänsyn till åsikter och önskemål87868787
Möjlighet påverka tider56555661
Möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål56565762
Hemtjänst i sin helhet88899189
Personalkontinuitet-151515

*Vägt medel (riket).

Sidan uppdaterades

2017-11-01

Sidansvarig: