Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Våld i nära relationer

Sammanfattning 2018

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området våld i nära relationer (tidigare benämnt stöd till brottsoffer) publiceras nu för sjunde gången. Jämförelserna omfattar kommunernas myndighetsutövning och stöd till personer som utsatts för våld av närstående.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (1 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Extern samverkan i enskilda ärenden (5 av 6)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Handläggarnas kompetensutveckling (4 av 6)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (9 av 9)
 • Stödsamtal (2 av 2)
 • Skyddat boende (2 av 2)
 • Barn i skyddat boende (1 av 1)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (7 av 9)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 3)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Kartläggning av våld i kommunen (0 av 1)
 • Information till enskilda (0 av 1)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 1).

Undersökningen som helhet finns på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattning 2017

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området våld i nära relationer (tidigare benämnt stöd till brottsoffer) publiceras nu för sjätte gången. Jämförelserna omfattar kommunernas myndighetsutövning och stöd till personer som utsatts för våld av närstående.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Extern samverkan i enskilda ärenden (1 av 6)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (2 av 6)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (8 av 8)
 • Stödsamtal (4 av 4)
 • Skyddat boende (2 av 2)
 • Barn i skyddat boende (1 av 1)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (8 av 9)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 3)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Kartläggning av våld i kommunen (1 av 1)
 • Information till den enskilda (0 av 1)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (1 av 1).

Sammanfattning 2016

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området våld i nära relationer (tidigare benämnt stöd till brottsoffer) publiceras nu för femte gången. Jämförelserna omfattar kommunernas myndighetsutövning och stöd till personer som utsatts för våld av närstående.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information på kommunens webbplats (8 av 10)
 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (9 av 9)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (1 av 6)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (2 av 6)
 • Personalens agerande vid indikation på våld (10 av 10)
 • Stödsamtal (4 av 4)
 • Skyddat boende (3 av 3)
 • Barn i skyddat boende (0 av 1)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (1 av 2)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 3)
 • Kartläggning av våld i kommunen (1 av 1)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information till den enskilda (0 av 2)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 1).

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: