Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Stöd till personer med funktionsnedsättning - Socialpsykiatri

Sammanfattning 2018

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området stöd till personer med funktionsnedsättning publiceras nu för nionde gången. Jämförelserna omfattar kommunernas myndighetsutövning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL, samt myndighetsutövning inom området som regleras av LSS.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (1 av 1)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Sysselsättning (1 av 1)
 • Uppsökande verksamhet (2 av 3)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (4 av 5)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (0 av 3)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Handläggarnas kompetensutveckling (0 av 1)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Systematiskt arbetssätt (2 av 2)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Social färdighetsträning (0 av 1)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Arbetslivsinriktad rehabilitering (1 av 1)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Multiprofessionella team (0 av 1)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Boendeinsats (1 av 2)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (1 av 3)
 • Systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling (0 av 3)

Resultat gällande självbestämmande och integritet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Brukarinflytande på övergripande nivå (0 av 1)
 • Brukarinflytande på verksamhetsnivå (1 av 1)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information till enskilda (0 av 1)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0av 1)
 • Anknytning till arbetsmarknaden (2 av 2).

Undersökningen som helhet finns på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattning 2017

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området stöd till personer med funktionsnedsättning publiceras nu för åttonde gången. Jämförelserna omfattar kommunernas myndighetsutövning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL, samt myndighetsutövning inom området som regleras av LSS.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Sysselsättning (1 av 1)
 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (5 av 5)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (1 av 2)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (1 av 1)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Strukturerat arbetssätt (2 av 2)
 • Social färdighetsträning (1 av 1)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Arbetslivsinriktad rehabilitering (1 av 1)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Multiprofessionella team (1 av 1)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Boendeinsats (0 av 2)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (1 av 3)
 • Systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling (0 av 3)

Resultat gällande självbestämmande och integritet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Brukarinflytande på övergripande nivå (0 av 1)
 • Brukarinflytande på verksamhetsnivå (1 av 3)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Uppsökande verksamhet (1 av 3)
 • Information till den enskilda (1 av 1)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (1 av 1)
 • Anknytning till arbetsmarknaden (2 av 2).

Sammanfattning 2016

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området stöd till personer med funktionsnedsättning publiceras nu för sjunde gången. Jämförelserna omfattar kommunernas myndighetsutövning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL, samt myndighetsutövning inom området som regleras av LSS.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information på kommunens webbplats (1 av 2)
 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)
 • Uppsökande verksamhet (0 av 1)
 • Sysselsättning (1 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (3 av 8)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (0 av 2)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (0 av 1)
 • Personalens agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Rekommenderas i Nationella riktlinjer – Multiprofessionella team (0 av 1)
 • Rekommenderas i Nationella riktlinjer – Sysselsättning (1 av 1)
 • Rekommenderas i Nationella riktlinjer – Arbetslivsinriktad rehabilitering (1 av 1)
 • Rekommenderas i Nationella riktlinjer – Boendeinsats (0 av 2)
 • Rekommenderas i Nationella riktlinjer – Stöd i vardagen (2 av 2)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (0 av 1)
 • Systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling (0 av 3).

Sidan uppdaterades

2019-06-12

Sidansvarig: