Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Stöd till personer med funktionsnedsättning - LSS

Sammanfattning 2018

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området stöd till personer med funktionsnedsättning publiceras nu för nionde gången. Jämförelserna omfattar kommunernas myndighetsutövning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL, samt myndighetsutövning inom området som regleras av LSS.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (1 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (3 av 6)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (0 av 8)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (0 av 2)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (2 av 2)
 • Systematiskt arbetssätt (2 av 2)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (1 av 3)
 • Systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling (0 av 3)

Resultat gällande självbestämmande och integritet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Anknytning till arbetsmarknaden (0 av 1)
 • Ersättning till personer med funktionsnedsättning (2 av 2)
 • Brukarinflytande på verksamhetsnivå (1 av 1)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information till enskilda (0 av 2)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 2).

Undersökningen som helhet finns på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattning 2017

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området stöd till personer med funktionsnedsättning publiceras nu för åttonde gången. Jämförelserna omfattar kommunernas myndighetsutövning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL, samt myndighetsutövning inom området som regleras av LSS.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (6 av 6)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (0 av 8)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (2 av 2)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (2 av 2)
 • Strukturerat arbetssätt (2 av 2)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (1 av 3)
 • Systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling (0 av 3)

Resultat gällande självbestämmande och integritet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Anknytning till arbetsmarknaden (0 av 1)
 • Ersättning till personer med funktionsnedsättning (2 av 2)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information till den enskilda (0 av 2)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (2 av 2).

Sammanfattning 2016

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området stöd till personer med funktionsnedsättning publiceras nu för sjunde gången. Jämförelserna omfattar kommunernas myndighetsutövning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning enligt SoL, samt myndighetsutövning inom området som regleras av LSS.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information på kommunens webbplats (0 av 2)
 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (5 av 10)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (0 av 7)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (0 av 2)
 • Personalens agerande vid indikation på våld (2 av 2)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (0 av 1)
 • Systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling (0 av 3)

Resultat gällande självbestämmande och integritet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Ersättning till personer med funktionsnedsättning (2 av 2)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information till enskilda (2 av 4)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 2).

Sidan uppdaterades

2019-06-12

Sidansvarig: