Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Socialtjänstens krisberedskap

Sammanfattning 2017

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Enligt regleringsbrevet för 2015 har Socialstyrelsen fått i uppdrag att Socialstyrelsen inom ramen för arbetet med öppna jämförelser inkludera kvalitetsindikatorer som rör kommunernas krisberedskap inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, äldreområde samt funktionshinderområdet. Det är andra gången som öppna jämförelser inom krisberedskap publiceras.

Resultat gällande krisberedskap inom socialtjänsten för särskilt sårbara grupper (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

  • Krisberedskapen ingår vid upphandling av tjänster för särskilt sårbara grupper (3 av 3)

Resultat gällande evakueringsplan för särskilt sårbara grupper (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

  • Evakueringsplan för särskilt sårbara grupper (5 av 5)

Resultat gällande beredskapsplan för höga temperaturer för särskilt sårbara grupper (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

  • Beredskapsplan för höga temperaturer (5 av 5).

Sammanfattning 2016

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Enligt regleringsbrevet för 2015 har Socialstyrelsen fått i uppdrag att Socialstyrelsen inom ramen för arbetet med öppna jämförelser inkludera kvalitetsindikatorer som rör kommunernas krisberedskap inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, äldreområde samt funktionshinderområdet. Det är första gången som öppna jämförelser inom krisberedskap publiceras.

Resultat gällande krisberedskap inom socialtjänsten för särskilt sårbara grupper (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

  • Krav vid upphandling av tjänster (2 av 7)

Resultat gällande plan för evakuering av särskilt sårbara grupper inom socialtjänsten (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

  • Evakueringsplan för särskilt sårbara grupper (3 av 6)

Resultat gällande beredskapsplan för höga temperaturer (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

  • Beredskapsplan för höga temperaturer (0 av 6).

Sidan uppdaterades

2017-12-28

Sidansvarig: