Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Social barn- och ungdomsvård

Sammanfattning 2019

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området social barn- och ungdomsvård publiceras nu för nionde gången. Jämförelserna omfattar kommunernas myndighetsutövning och tyngdpunkten i 2019 års öppna jämförelser är liksom tidigare socialtjänstens förutsättningar att möta utsatta barns behov.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (1 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (5 av 5)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (7 av 12)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Handläggarnas kompetensutveckling (1 av 3)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Familjehemmens kompetens (3 av 3)
 • Manualbaserade insatser i öppenvård (1 av 3)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (3 av 4)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 6)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information till enskilda (0 av 1)
 • Trygghet och säkerhet för placerade barn (1 av 1)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 1).

Undersökningen som helhet finns på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

2019-11-15

Sidansvarig: