Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Missbruks- och beroendevård

Sammanfattning 2018

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området missbruks- och beroendevården publiceras nu för tionde gången. Tyngdpunkten i öppna jämförelser är som tidigare socialtjänstens förutsättningar för god kvalitet inom missbruks- och beroendevården.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (1 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (4 av 5)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (0 av 1)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Handläggarnas kompetensutveckling (0 av 1)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Multiprofessionella team (0 av 1)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Insatser (2 av 3)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Stöd för närstående (0 av 1)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Boendeinsats (1 av 2)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (2 av 2)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 6)

Resultat gällande självbestämmande och trygghet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Brukarinflytande på individuell nivå (0 av 1)
 • Brukarinflytande på övergripande nivå (0 av 1)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information till enskilda (0 av 1)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 1).

Undersökningen som helhet finns på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattning 2017

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området missbruks- och beroendevården publiceras nu för nionde gången. Tyngdpunkten i öppna jämförelser är som tidigare socialtjänstens förutsättningar för god kvalitet inom missbruks- och beroendevården.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (5 av 5)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (0 av 1)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (0 av 1)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Multiprofessionella team (1 av 1)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Insatser (1 av 2)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Stöd för närstående (1 av 1)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Boendeinsats (0 av 2)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (1 + 1 delvis av 2)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 6)

Resultat gällande självbestämmande och trygghet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Brukarinflytande på individuell nivå (0 av 1)
 • Brukarinflytande på verksamhetsnivå (0 av 2)
 • Brukarinflytande på övergripande nivå (0 av 1)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information till enskilda (0 av 1)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (1 av 1).

Sammanfattning 2016

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området missbruks- och beroendevården publiceras nu för åttonde gången. Tyngdpunkten i öppna jämförelser är som tidigare socialtjänstens förutsättningar för god kvalitet inom missbruks- och beroendevården.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information på kommunens webbplats (1 av 2)
 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (4 av 8)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (0 av 1)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (0 av 1)
 • Personalens agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Rekommenderas i Nationella riktlinjer – Multiprofessionella team (0 av 1)
 • Rekommenderas i Nationella riktlinjer – Insatser (1 av 2)
 • Rekommenderas i Nationella riktlinjer – Stöd till anhöriga (0 av 1)
 • Rekommenderas i Nationella riktlinjer – Boendeinsats (0 av 2)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (½ av 1)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 6).

Resultat gällande självbestämmande och trygghet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Brukarinflytande på individuell nivå (1 av 2)
 • Brukarinflytande på verksamhetsnivå (0 av 2)
 • Brukarinflytande på övergripande nivå (0 av 1)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information till enskilda (0 av 2)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 1).

Sidan uppdaterades

2019-06-12

Sidansvarig: