Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Sammanfattning 2018

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (1 av 1)
 • Uppsökande verksamhet (1 av 2)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Motverka hemlöshet (0 av 1)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (1 av 2)
 • Extern samverkan (1 av 1)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Handläggarnas kompetensutveckling (0 av 1)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Rekommenderas i nationella riktlinjer – boendeinsats (1 av 2)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (0 av 2)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens agerande för att förebygga avhysning (0 av 1)
 • Information till enskilda (0 av 1)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 1)

Undersökningen som helhet finns på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: