Du är här:

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Sammanfattning 2018

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (1 av 1)
 • Uppsökande verksamhet (1 av 2)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Motverka hemlöshet (0 av 1)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (1 av 2)
 • Extern samverkan (1 av 1)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Handläggarnas kompetensutveckling (0 av 1)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Rekommenderas i nationella riktlinjer – boendeinsats (1 av 2)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (0 av 2)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens agerande för att förebygga avhysning (0 av 1)
 • Information till enskilda (0 av 1)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 1)

Undersökningen som helhet finns på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning 2016

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom området hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden publiceras nu för tredje gången. Jämförelser inom detta område publiceras vartannat år.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information på kommunens webbplats (0 av 2)
 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)
 • Uppsökande verksamhet (1 av 2)
 • Motverka hemlöshet (0 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (2 av 7)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (0 av 3)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (0 av 1)
 • Personalens agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Rekommenderat i Nationella riktlinjer - boendeinsats (0 av 2)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (0 av 1)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens agerande för att förebygga vräkning (0 av 1)
 • Information till enskilda (1 av 2)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 1).

Sidan uppdaterades

2018-06-20

Sidansvarig: