Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Ekonomiskt bistånd

Sammanfattning 2018

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd publiceras nu för åttonde gången. Indikatorerna utgår från målet med verksamheten, olika kvalitetsaspekter och barnperspektivet i socialtjänstlagen (2001:453).

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (1 av 1)
 • Väntetid för personligt besök (0 av 1)
 • Arbetsmarknadsinsatser (2 delvis av 2)
 • Rådgivning (1 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (3 av 5)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (1 av 5)
 • Extern samverkan (1 av 1)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Handläggarnas kompetensutveckling (0 av 1)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Strukturerad utredningsmall (1 av 1)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (1 av 4)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 3)

Resultat gällande självbestämmande och integritet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Upprättade genomförandeplaner (2 delvis av 3)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens agerande för att förebygga avhysning (0 av 1)
 • Uppsökande verksamhet (1 av 2)
 • Juridisk kompetens (1 av 1)
 • Information till enskilda (0 av 1)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 1)

Undersökningen som helhet finns på Socialstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sammanfattning 2017

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd publiceras nu för sjunde gången. Indikatorerna utgår från målet med verksamheten, olika kvalitetsaspekter och barnperspektivet i socialtjänstlagen (2001:453).

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Arbetsmarknadsinsatser (2 delvis av 2)
 • Rådgivning (1 av 1)
 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (5 av 5)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (4 av 4)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (0 av 1)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Strukturerad utredningsmall (1 av 1)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (1 av 4)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 3)

Resultat gällande självbestämmande och integritet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Upprättade genomförandeplaner (0 av 3)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens agerande för att förebygga vräkning (0 av 1)
 • Uppsökande verksamhet (0 av 2)
 • Juridisk kompetens (2 av 2)
 • Information till enskilda (0 av 1)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (1 av 1).

Sammanfattning 2016

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsens öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd publiceras nu för sjätte gången. Indikatorerna utgår från målet med verksamheten, olika kvalitetsaspekter och barnperspektivet i socialtjänstlagen (2001:453).

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information på kommunens webbplats (2 av 2)
 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (4 av 8)
 • Extern samverkan i enskilda ärenden (4 av 4)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (0 av 1)
 • Personalens agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Arbetsmarknadsinsatser (1 av 2)
 • Rådgivning (1 av 1)
 • Strukturerad utredningsmall (1 av 1)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (1 av 2)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 3)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens agerande för att förebygga vräkning (0 av 1)
 • Juridisk kompetens (2 av 2)
 • Information till enskilda (1 av 2)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 1).

Sidan uppdaterades

2019-06-12

Sidansvarig: