Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Äldreomsorg och hemsjukvård

Sammanfattning 2018

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsen har sedan 2007 regeringens uppdrag att publicera öppna jämförelser för vården och omsorgen om äldre. I uppdraget ingår att utveckla tillgången till data och nationella indikatorer för kvalitet och effektivitet ur de äldres perspektiv.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (1 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (2 av 3)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Handläggarnas kompetensutveckling (0av 1)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Handläggarnas agerande vid indikation på missbruk (0 av 2)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Multiprofessionella team (0 av 2)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Diabetes (0 av 2)
 • Systematiskt arbetssätt (2 av 2)
 • Systematiskt arbetssätt för uppföljning (1 av 2)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (1 av 3)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 6)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Trygghetslarm (2 av 2)
 • Information till enskilda (0 av 1)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 1).

Undersökningen som helhet finns på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanfattning 2017

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsen har sedan 2007 regeringens uppdrag att publicera öppna jämförelser för vården och omsorgen om äldre. I uppdraget ingår att utveckla tillgången till data och nationella indikatorer för kvalitet och effektivitet ur de äldres perspektiv.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (3 av 3)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (1 av 1)
 • Personalens agerande vid indikation på våld (1 av 1)
 • Personalens agerande vid indikation på missbruk (1 av 2)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Multiprofessionella team (0 av 2)
 • Rekommenderat i nationella riktlinjer – Diabetes (0 av 2)
 • Strukturerat arbetssätt (3 av 4)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (1 av 3)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 6)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Trygghetslarm (0 av 2)
 • Information till den enskilda (0 av 1)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (1 av 1).

Sammanfattning 2016

Socialstyrelsen samlar årligen in och publicerar öppna jämförelser inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. I öppna jämförelser har indikatorer tagits fram för att följa utvecklingen i verksamheter på kommun-, läns- och riksnivå. De belyser olika förhållanden och kan användas för att mäta och följa upp kvaliteten i verksamheter.

Socialstyrelsen har sedan 2007 regeringens uppdrag att publicera öppna jämförelser för vården och omsorgen om äldre. I uppdraget ingår att utveckla tillgången till data och nationella indikatorer för kvalitet och effektivitet ur de äldres perspektiv.

Resultat gällande tillgänglighet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Information på kommunens webbplats (2 av 2)
 • Tillgänglighet utanför kontorstid (0 av 1)

Resultat gällande helhetssyn och samordning (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Intern samordning i enskilda ärenden (1 av 5)

Resultat gällande kunskapsbaserad verksamhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Personalens kompetensutveckling (0 av 1)
 • Agera vid indikation på våld (1 av 1)
 • Agera vid indikation på missbruk (0 av 2)
 • Rekommenderas i Nationella riktlinjer – Multiprofessionella team (0 av 2)
 • Strukturerat arbetssätt (3,5 av 4)
 • Standardiserade bedömningsmetoder (0 av 1)
 • Systematisk uppföljning för att utveckla verksamheten (0 av 5)

Resultat gällande trygghet och säkerhet (kommunens antal av efterfrågat antal i parentes):

 • Kommunen garanterar inom viss tid kontakt (0 av 2)
 • Information till den enskilda (1 av 2)
 • Personalens hantering vid skyddande personuppgifter (0 av 1).

Sidan uppdaterades

2019-11-12

Sidansvarig: