Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Missnöjd efter köp

Att reklamera innebär att du meddelar säljaren att du är missnöjd med en vara eller en tjänst och förklarar på vilket sätt du anser att varan eller tjänsten är felaktig.

Du har rätt att reklamera ursprungsfel i en vara eller fel i en utförd tjänst i tre år från köpet. Gäller det arbete på fast egendom är reklamationstiden tio år.

Du är skyldig att framföra din reklamation snarast eller senast två månader efter att du upptäckt felet. Vad som kan anses som fel finns reglerat i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Där står också vad köparen kan ställa för krav vid en reklamation.

I Konsumentverkets Klagoguide kan du få hjälp att klaga på rätt sätt och den ger dig också information om vart du kan vända dig för att få hjälp.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen här.

När köpare och säljare inte är överens

Om du och säljaren inte är överens så har en tvist uppstått. De flesta tvister går att pröva kostnadsfritt i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). En anmälan till ARN ska vara inlämnad senast inom ett år från det att du första gången klagade till företaget.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: