Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Samordnad samhällsorientering Västernorrland SOSOV

2012 skapades projektet Samordnad samhällsorientering Västernorrland, även kallat SOSOV-projektet. SOSOV startade 2012 och är idag helt implementerat i ordinarie samhällsorienterings verksamheter i länets kommuner. SOSOV startade som ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen Västernorrland och länets kommuner med syfte att alla kommuner i Västernorrlands län, oavsett storlek, skulle ges samma möjligheter till en likvärdig samhällsorientering för nyanlända invandrare.

Målet med verksamheten är:

  • Ett levande utbyte och utveckling av länets samhällsorienteringsnätverk
  • En gemensam syn på länets samhällsorienteringskommunikatörer
  • En säkerställd kvalité på länets samhällsorienteringskommunikatörer och den information som de ger till deltagarna i samhällsorientering
  • En gemensam övergripande struktur av samhällsorientering för hela Västernorrland

För att nå målen finns ett nätverk av samhällsorienteringssamordnare som jobbar med att anordna utbildningar och nätverksdagar för länets so-kommunikatörer. En kommunikatör är en person som med hjälp av sin språkliga och interkulturella förståelse ger nyanlända invandrare de bästa förutsättningarna att få kunskap om och förståelse för det svenska samhället. Samhällsorientering ges, så långt möjligt, på modersmål eller på ett språk den nyanlända väl behärskar. Kommunikatörerna i Västernorrlands län fortbildas och kvalitetssäkras bland annat genom SOSOV:s verksamhet.

Nätverket av samordnare jobbar även med strukturfrågor. Som ett resultat av deras arbete har kommunerna i Västernorrland idag bland annat gemensamma grundstrukturer för samhällsorientering, gemensamma mallar, krav- och arbetsspecifikationer för kommunikatörer. Vi har en stor gemensam kommunikatörspool med stora språkkompetenser och möjligheter att tillhandahålla samhällsorientering via distanslösningar.

Tidigare projektutvärderingar visade på en stor vinst för många människor för en liten summa pengar vilket resulterade i beslut om att implementera projektet. Implementeringen startades i januari 2014 och i januari 2016 har projektet i sin helhet implementerats i ordinarie verksamhet genom en gemensam finansiering från länets 7 kommuner.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: