Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Samhällsorientering för nyanlända

I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar och invandrare ska få minst 60 timmars orientering om Sverige och hur det svenska samhället fungerar.

Utifrån sina egna förutsättningar ska varje person få professionellt stöd från en kommunikatör för att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning samt ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. En kommunikatör är en person som med hjälp av sin språkliga och interkulturell förståels ger de nyanlända invandrarna i Örnsköldsvik de bästa förutsättningarna att få kunskap om och förståelse för det svenska samhället.

Samhällsorientering ges, så långt möjligt, på modersmål eller på ett språk den nyanlända väl behärskar. I Örnsköldsvik har vi möjlighet att erbjuda hela 164 timmars samhällsorientering med fördjupad orientering mot arbete, hälsa och relationer.

Innehåll i samhällsorienteringsutbildningen

Utbildningen innehåller åtta olika ämnesområden:

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige 
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige 
  • Individens rättigheter och skyldigheter 
  • Bilda familj och leva med barn i Sverige 
  • Att påverka i Sverige 
  • Att vårda sin hälsa i Sverige 
  • Att åldras i Sverige 

Dessa kompletteras i Örnsköldsvik med 30 timmar hälsoorientering, 40 timmar relationsorientering och 30 timmar arbetsorientering- För mer information om den utökade samhällsorienteringen se länken till SO+ en utvidgad samhällsorientering.

Vem har rätt till samhällsorientering?

Personer mellan 18-65 år som har uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl har rätt till samhällsorientering. Samhällsorientering är en del av nyanländas aktivitetssplan och ska erbjudas så tidigt som möjligt efter inskrivning hos Arbetsförmedling.  Nyanlända anhöriginvandrare har möjlighet att anmäla sitt intresse att få samhällsorientering.

Lagen gäller inte för nyanlända invandrare som går i gymnasieskola eller är medborgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter folkbokföring. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

Hur går anmälan till?

I Örnsköldsvik gäller följande:
För dig som omfattas av etableringslagstiftningen är det handläggaren på Arbetsförmedlingen som hjälper till att lämna ansökan om deltagande i samhällsorientering.

Övriga anmäler sig sitt intresse direkt till SFI samhällsorienteringssamordnare som gör en bedömning av din rätt och möjlighet att delta i samhällsorienteringen.

Kontakt och information
Du kan kontakta samhällsorienteringssamordnare om du har frågor eller vill ha mer information.

Intresseanmälan till Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Kön:
Utländsk utbildning?Studerar du på SFI - utbildning i svenska för invandrare?


Sidan uppdaterades

2020-12-21

Sidansvarig: