Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Kielituki esikoulussa ja koulussa 

Oppilaille, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi, on tarjolla kielitukea, äidinkielen opetusta ja opinto-ohjausta.

Esikoulu
Iältään 1–5-vuotiaat, esikoulussa aloittavat lapset voivat saada kielitukea alkujakson aikana. Tarkoituksena on, että esikoulun alkuvaiheista tulee mahdollisimman hyviä lapsille, vanhemmille ja henkilökunnalle.

Esikoululuokka
Vasta maahan muuttaneille esikoululuokalla alkaville lapsille tarjotaan äidinkielistä kielitukea. Tarkoituksena on tukea lasta ja auttaa heitä ymmärtämään paremmin Ruotsin koulujärjestelmää. Muille kuin vasta saapuneille oppilaille, joiden äidinkieli ei kuitenkaan ole ruotsi, tarjotaan äidinkielen tukea kielen kehityksen ja oppimisen helpottamiseksi.

Peruskoulu
Vasta maahan muuttaneille oppilaille tarjotaan opinto-ohjausta äidinkielellä. Sen tarkoituksena on taata oppilaalle paremmat mahdollisuudet eri aineissa esitetyistä vaatimuksesta selviytymiseen.

Äidinkielen opetusta tarjotaan, jos vähintään toisella oppilaan huoltajista on muu äidinkieli kuin ruotsi, ja tämä kieli on  päivittäinen käyttökieli sekä oppilaalla on perustiedot siitä. Sen lisäksi vaaditaan että vähintään viisi oppilasta on ilmoitettu kielen tunneille ja että käytettävissä on sopiva äidinkielen opettaja.

Äidinkielen opetusta on tarjolla virallisissa vähemmistökielissä, suomi, jiddiš, meänkieli, romani ja saame, vaikka kieli ei olisikaan oppilaan päivittäinen käyttökieli kotona. Tämä on voimassa, vaikka opetukseen ilmoitettujen oppilaiden määrä alittaisikin viisi.

Lukiokoulu
Vasta maahan muuttaneet oppilaat, joiden tarkoituksena on opiskella kunnallisessa lukiokoulussa, otetaan erityisille perehdyttämisluokille. Lukiokouluissa on saatavana opinto-ohjausta äidinkielellä sekä äidinkielen opetusta.

Yhteydenotot
Jos haluat lisätietoja koulussa annettavasta kielituesta, ota yhteys Karin Anderssoniin monikielikeskuksessa: 073-274 56 01, flersprakigtcentrum@ornskoldsvik.se.


Kansallisten vähemmistöjen äidinkieli

Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla oppilailla on oikeus äidinkielen opetukseen virallisilla vähemmistökielillä suomi, meänkieli, saame, romani chib ja jiddiš. Tämä koskee myös oppilaita, joilla ei ole perustietoja kielestä, ja riippumatta siitä, onko kieli päivittäinen käyttökieli kodissa tai ei. Vaatimuksena ei ole myöskään se, että kielen opiskelua varten pitäisi olla minimimäärä ilmoittautuneita. Edellytyksenä kunnan mahdollisuuksille tarjota äidinkielen opetusta kielessä on sopivan opettajan löytäminen.

Oppilaat voivat lukea vähemmistökieltä joko ensimmäisenä tai toisena kielenään. Ensimmäisen kielen kurssisuunnitelma on suunnattu perustiedot kielessä jo omaaville oppilaille, joiden kodissa kieltä käytetään päivittäisenä käyttökielenä. Toisen kielen kurssisuunnitelma on suunnattu aloittelijoille ja oppilaille, joilla ei ole perustietoja kielestä.

Kansallisen vähemmistökielen lukemiseksi lukiotasolla oppilaalta vaaditaan hyvät tiedot tästä kielestä.

Kunta voi tarjota esikoululuokalla äidinkielen tukea vähemmistökielessä yhtenäisenä osana tavallista oppilasryhmää ja -toimintaa.

Oppilaan huoltajan tulee hakea oppilaalle äidinkielen opetusta. Koulun rehtori tekee päätöksen asiassa.

Yhteydenotot
Saadaksesi lisätietoja vähemmistöjen äidinkielen opetuksesta ota yhteys Karin Anderssoniin, Flerspråkigt centrum, 073-274 56 01 tai lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen flersprakigtcentrum@ornskoldsvik.se.

 

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: