Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Kansalliset vähemmistöt

Ruotsissa on viisi tunnustettua kansallista vähemmistöä, saamelaiset, romanit, tornionlaaksolaiset, juutalaiset ja ruotsinsuomalaiset. Ruotsi on myös säätänyt lain, jonka tarkoituksena on vahvistaa vähemmistöryhmien vaikutusmahdollisuuksia ja ‑oikeuksia  sekä edistää vähemmistökielten, saame, meänkieli, suomi, jiddiš ja romani, käyttöä. Vähemmistöryhmiin kuuluvilla on oikeus oppia, kehittää ja käyttää vähemmistökieltään.

Erityisen vahvat oikeudet on suomea, meänkieltä ja saamea puhuvilla. Voit ottaa yhteyden viranomaisiin ja saada vanhustenhuoltoa suomen kielellä, meänkielellä ja saamella, jos käytettävissä on näitä kieliä taitavaa henkilökuntaa.  Jos asuinkuntasi kuuluu suomen kielen, meänkielen tai saamen kielen hallintoalueeseen, sinulle pitää lisäksi järjestää mahdollisuus olla yhteydessä kuntaan omalla äidinkielelläsi ja saada vastaus sekä suullisesti että kirjallisesti tällä kielellä. Voit myös vaatia lasten päivähoitoa ja vanhustenhuoltoa joko osittain tai kokonaan suomen kielellä.

Vähemmistökieli äidinkielenä
Kansallisiin vähemmistöihin kuuluvilla oppilailla on oikeus äidinkielen opetukseen. Lisätietoja on kappaleessa "skola" (koulu).

 

Kansallisten vähemmistöjen oikeuksia vahvistetaanPDF


Sidan uppdaterades

2018-06-07

Sidansvarig: