Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Huolenpito ja apu

Kunta antaa tukea ja apua asukkailleen, jotka tarvitsevat eri syistä  yhteiskunnan apua lyhyemmän tai pitemmän ajan. Joistakin toimenpiteistä säädellään sosiaalipalvelulaissa ja laissa eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta, ja toisia ovat kunnan poliitikot päättäneet tarjota kuntalaisille.

Vanhustenhuolto
Apua arkipäivästään selviämiseksi tarvitsevat vanhukset voivat saada apua kunnalta. Tätä tukea säädellään laissa, ja kunta tekee selvityksen kunkin henkilön tarpeista. Kotipalvelun henkilökunta auttaa vanhuksia huolenpidossa, lääkkeissä, henkilökohtaisessa hygieniassa, vaatteiden pesussa ja yksinkertaisemmissa siivoustoimissa. Se, jonka on vaikeaa laittaa itselleen ruokaa, voi saada ateriansa kotiinsa ateriapalvelulla. Yksin asuvat vanhukset voivat saada turvahälyttimen, jolla he voivat hälyttää paikalle henkilökuntaa.

Sen, jonka hoidon ja valvonnan tarve on suuri, on mahdollista päästä hoito- ja hoiva-asuntolaan, jossa henkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri.

Se, jota kunta auttaa hoidon ja hoivan muodossa, maksaa suoritetuista toimista. Maksun suuruus riippuu saadusta avusta ja avunsaajan tuloista.

Saatavana on myös maksutonta yksinkertaisempaa apua. Kohtauspaikat ovat paikkoja, jonne vanhukset voivat mennä seurustelemaan ja osallistumaan eri toimintoihin.

Yhteydenotot
Jos haluat hakea apua, ota yhteys erityishuoltoyksikköön (omsorgsenheten): 0660-26 51 82.

Oikeutesi hoitoon ja hoivaan, ohjeita vanhuksillelinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Tuki toimintarajoitteisille
Toimintarajoitteiset voivat saada apua yhteiskuntaelämään osallistumiseen tasavertaisesti toisten kanssa. Tuki on yksilökohtaista, ja kunta selvittää kunkin yksilön tarpeet.

Se, joka tarvitsee paljon apua jokapäiväisestä elämästään selviytymiseksi, voi saada henkilökohtaisen avustajan, joka auttaa henkilökohtaisen hygienian hoidossa, pukeutumisessa, aterioinnissa ja muussa, josta henkilö ei selviä yksin.

Toimintarajoitteiset, joiden hoidon ja tuen tarve on kattava, voivat päästä erityistukiasuntoon (boende med särskilt stöd). Niitä ovat esimerkiksi ryhmäasunnot tai tavalliset asunnot. Ryhmäasunnoissa kullakin asukkaalla on oma asuntonsa, mutta asuntolassa on paikalla henkilökuntaa vuorokauden ympäri. Palveluasuntoja on tarjolla niille, jotka pystyvät elämään enemmän omin avuin. Ne ovat omia asuntoja, joissa asukas saa apua omien tarpeidensa pohjalta.

Toimintarajoitteisella on mahdollisuus saada avustusta kunnalta asunnon sopeuttamiseen, esimerkiksi rampin asentamiseen pyörätuolin käyttämiseksi tai oviaukkojen leventämiseksi.

Kuulolaitetta, rollaattoria ja muita apuvälineitä fyysisen toimintarajoitteen korvaamiseksi tarvitsevan tulee ottaa yhteys omaan terveyskeskukseensa.

Yhteydenotot
Jos haluat hakea apua, ota yhteys erityishuoltoyksikköön (omsorgsenheten): 0660-26 51 82.

Omaistuki
Läheistään hoitava voi avuntarpeen selvityksen jälkeen saada lomitusapua voidakseen välillä levätä tai palautua. Tässä voi olla kyse kotona annettavasta lomituksesta tai että hoidettava saa asua jonkin aikaa lyhytaikaisasunnossa, jossa koulutettu henkilökunta hoitaa häntä.

Kunnan omaiskonsulentit järjestävät keskusteluryhmiä ja luentoja sekä ovat omaisten käytettävissä.

Yhteydenotot
Jos haluat lisätietoja omaistuesta, soita omaiskonsulenteille: 0660-883 14. Jos haluat saada lomitusta omaishoitajalle, ota yhteys erityishuoltoyksikköön (omsorgsenheten): 0660-26 51 82.

Tuki perheille ja yksityishenkilöille
Kunta tarjoaa tukea perheille ja yksityishenkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä joksikin aikaa yhteiskunnan apua. Syynä avun tarpeeseen voi olla esimerkiksi työttömyys, taloudelliset ongelmat, psyykkiset vaivat tai alkoholin tai muiden huumeiden väärinkäyttö.

Kunnan vastuulla on suojella lapsia, jotka ovat vaarassa joutua kaltoin kohdelluksi. Jos joku epäilee, että lapsi altistuu väkivallalle tai on muulla tavoin joutunut kärsimään, hänen tulee ilmoittaa siitä kunnalle. Koulussa työskentelevät ja monet muutkin ammattiryhmät ovat lain mukaan velvollisia tekemään ilmoituksen, jos he epäilevät lapsen joutuneen kärsimään. Kunta tekee tällöin päätöksen siitä, tarvitseeko lapsi välitöntä suojaa vai tehdäänkö selvitys.

Kun aikuiset joutuvat väkivallan kohteeksi läheisissä suhteissaan, kunta voi antaa tukea väkivallan kohteeksi joutuneelle. Väkivallantekijä voi myös saada apua aggressiivisen käytöksensä hallitsemiseksi.

Perheneuvonta tarjoaa keskusteluapua pareille, perheille ja yksin asuville, joilla on ongelmia läheisissä suhteissaan ja jotka haluavat muutoksen asiaan. Keskusteluista ei tehdä mitään päiväkirjamerkintöjä, eikä keskustelun sisällöstä kerrota ulkopuolisille. Tarvittaessa voidaan käyttää tulkkia.

Kunnan kenttätyöryhmän henkilökuntaa käy toisinaan nuorten oleskelupaikoissa turvallisuuden lisäämiseksi ja rikosten sekä huumeidenkäytön ehkäisyyn liittyvässä työssä.

Yhteydenotot
Jos haluat hakea tukea ja apua itsellesi tai perheeseesi liittyvään ongelmaan, ota yhteys vastaanottoryhmään: 0660-888 07. Perheneuvojiin saat yhteyden numerosta: 0660‑886 87 tai 0660-886 89.

Sidan uppdaterades

2019-06-12

Sidansvarig: