La soo xiriir degmada

Adiga waxaad xiriir kula soo yeelankartaa siyaasiinta iyo shaqaalaha degmada dhowr si oo kala duwan.

Telefoonka
Lambarka guud: 0660-88 000.

Booqasho
Guriga degmada [Stadshuset], Järnvägsgatan 6. Qeybta soo dhaweeynta: telefoonka 0660-884 60.
Stadshuset, Nygatan 16. Qeybta soo dhaweeynta: telefoonka 0660-880 00.

Saacadaha ey furanyahiin iyo telefoonka guud iyo qeybta soo dhaweeynta:
isniin ─ jimco saacada 07:45 ─ 17:00.
Saacadaha xilliga xagaaga, 15 meey ─ 15 sebtember, saacada 07:45 ─ 16:15.

Waraaqad
Örnsköldsviks kommun 891 88 Örnsköldsvik.

E-mailka
[Degmada Örnsköldsvik] Örnsköldsviks kommun: kommunen@ornskoldsvik.se
[maamulka hoggaminta degmada] kommunledningsförvaltningen: kommunledning@ornskoldsvik.se
[talo bixinta iyo adeega] konsult- och serviceförvaltningen: konsultservice@ornskoldsvik.se
[maamulka waxbarashada] bildningsförvaltningen:
bildning@ornskoldsvik.se
[maamulka arrimaha dhisida] samhällsbyggnadsförvaltningen: samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se
[maamulka adeega bulshada] välfärdsförvaltningen:
valfard@ornskoldsvik.se

Haddii aad garaneysid qofka aad dooneysid inaad qoraal e-mail u dirtid nidaamkaan baa raacan: fornamn.efternamn@ornskoldsvik.se.

Sidan uppdaterades

2017-12-28

Sidansvarig: