Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Daryeelka iyo isbitaalada

Gobalka iyo degmada buu ka dhexeeyaa mas’uuliyada daryeelka iyo isbitaalada. Gobalka wuxuu bixiyaa adeega dhakhtarada, isbitaalada iyo daryeelka isbitaalada bixiyaa, rugta caafimaadka[hälsocentral], degmada waxey bixisaa caawinaada iyo daryeelka oo dadka lagu haayo iyo mararka qaarkood guriga ugu tagaan buukaanjiifyada. Degmada waxey mas’uul ka tahay daryelka iyo daaweeynta ey kaalkaalisoonyinka, shaqaalaha jir tababarida iyo shaqaalaha talo bixinta oo kamid ah qeybta daryeelka iyo daaweeynta, meheradaha maalmaha iyo guri ugu tagida buukaanjiifyada.

Daryeelka degdega oo isbitaalada
Haddii adiga si halis ah u xanuunsatid iyo xanuun degdeg ah ku qabto ama shil la kulantid waxaa soo waceysaa lambarka degdega 112 sidaa caawinaad dhaqsi ah u heshid.

Rugta caafimaadka
Haddii xanuunkaada uusan eheen mid degdeg ah waxaa soo waceysaa adiga gacanta koowad rugta caafimaadka. Rugta caafimaadka waxaa laga helaa meelahaan:
Bjästa, 0660-899 53
Bredbyn, 0661-65 41 01
Domsjö-Sund, 0660-29 26 20
Husum-Trehörningsjö, 0663-199 20
Själevad, 0660-575 60
Örnsköldsviks centrum, Hälsocentralen Ankaret, 0660-29 27 10
Örnsköldsviks centrum, HumanResurs hälsocentral, 0660-559 00. 
HumanResurs waxaa shirkad qof shaqsi iska leeyahay. Kuwa kale waxaa mas’uul ka ah maamulka gobalka.

Talo iyo warbixin
Haddii aad dooneysid talo in lagaa siiyo cudur adiga waxaa la soo xiriiri kartaa, 24tii saac, la soo xiriir qeybta warbixinta caafimaadka, telefoonka 1177.  
Booga internetka oo qeybta warbixinta caafimaadka waxaa ka heleysaa warbixin oo dhowr luqadood oo kala duwan.external link, opens in new window

Sidan uppdaterades

2018-07-06

Sidansvarig: