Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Providnost hem uticaj

Sar stanovniko isi tut tu pravo ko prvidnost ki opština. Tu šaj te dobine o lilja hem te de predlog e opštinake.

Šun o gradsko vijeće satanci
E opštinake sastanci tane phravde za javnost. Tu šaj te posetine o sastanci ko gradsko ćher ko savet sala ko Nygatan 16 jeli dik jek direktno snimko ko opštinako web stranica. O gradsko vjeće resenape zadnjo ponedeljak ko masek ko 13:00.

Angleder o gradsko vijeće hem o odborja te resenpe publicerinipe sosta ka vaceripe ki opštinaki web stranica. Osim za privatna manuša hem za nesave lilja kola tane dosta osetljiva te delpe ko javnost. Tegani adava zaštitinipe preko privatnost.

O protokol taro gradsko vijeće, općinsko odbor hem opštinska odborja tane javna. O protokol isi ki opštinaki web stranica hem šaj te narućine preko skretari ko odbor.

De predlog
Tu kova hijan pisime ko Örnsköldsvik šaj te bićale predlog, vićinipe gradjani predlog, za općinski odbor ako mangeja nešto so o gradsko vijeće valani te odlućini.

Kontakterin izabranih zvanićnika
Tu šaj te kontakterine e politicaren ko telefoni, poseta jeli e-pošta. Opštinako br: 0660-880 00, šaj te pomozini tut te arakhe kas tu rodeja. O princip za politicarja hem sluzbenikija e-pošta tani: anav.prezime@ornskoldsvik.se

Sidan uppdaterades

2019-05-14

Sidansvarig: