Du är här:

Praktik/anställning inom och utanför etableringen

Arbetsträning, praktik eller ha en anställning på en arbetsplats är en möjlighet för nyanlända att få visa sina yrkeskunskaper och få en inblick i hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Under en insats får individen en möjlighet att:

  • Träna och utveckla användningen av det svenska språket
  • Lära sig yrkesspecifika arbetsuppgifter
  • Få goda referenser
  • Få kontakter och nätverk
  • Komma igång med rutiner om man varit borta från arbetsmarknaden ett tag
  • Klargöra ett studiemål om man känner sig osäker på vad man vill specialisera sig på
  • Få kunskaper om hur företag fungerar och vilka olika företagsformer det finns om man vill starta eget företag

Det svenska språket spelar en viktig roll för att komma in i det svenska samhället och möjligheten att försörja sig själv. Vid språkrelaterade hinder finns möjligheten att få stöd av en språkhandledare vid introduktion på en arbetsplats.

Läs mer om språkhandledare genom att klicka härWord

På Integrationsenheten arbetar en etableringskoordinator och en arbetsmarknadshandläggare med att erbjuda arbetsmarknadsinsatser till nyanlända utifrån deras kompetens och behov. 

Sidan uppdaterades

2018-06-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Sleiman Al Moulla
Etableringskoordinator
072 - 208 99 65
Skicka e-post

Mina Asghari
Arbetsmarknadshandläggare/
Språkhandledare
070-244 41 57
Skicka e-post

Wallid Sabarsson
Arbetsmarknadshandläggare
072-214 89 41
Skicka e-post

Zouheir Assaf
Språkhandledare
070-254 53 74
Skicka e-post

Milade Salameh
Språkhandledare och språkombudsutbildare
070-235 68 04
Skicka e-post

Ismael Saadouwa
Språkhandledare
076-125 73 76
Skicka e-post