Du är här:

Ensamkommande barn

Örnsköldsviks kommun har sedan 2010 tagit emot ensamkommande barn. Kommunen erbjuder boende för pojkar och flickor i åldrarna 16-21 år. Boendeplatserna gäller både asylsökande och för de som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Verksamheten innefattar även en stödboendeverksamhet som stöttar ungdomar som flyttat ut från gruppboenden till egna lägenheter.

Enheten ser människors olikheter som tillgångar och därför arbetar både män och kvinnor i olika åldrar i samtliga verksamheter. Personalen består av socionomer, lärare, beteendevetare, fritidspedagoger, teologer och mycket mer. Boendepersonalens huvudsakliga uppgift är att skapa trygghet för den unge under tiden på boendet samt att stötta i den individuella processen mot att bli självständig i samhället.

Socialsekreterare utreder och fattar beslut som rör barnen/ungdomarna utifrån socialtjänstlagen.

Överförmyndarenheten ansvarar för att rekrytera gode män, pröva ansökan om förordnande av god man och tar beslut samt tillsyns- och kontrollfunktion av gode män. God man för ensamkommande barn har i uppdrag att, i vårdnadshavares och förmyndares ställe, ansvara för barnets personliga förhållanden, samt sköta deras angelägenheter.

Ansvariga för att utreda om barnen har skäl att få stanna i landet är Migrationsverket. Kommunen får statlig ersättning för mottagande av ensamkommande barn/ungdomar såväl under tiden de är asylsökande som tiden efteråt för de som beviljats uppehållstillstånd.

Sidan uppdaterades

2019-03-08

Sidansvarig: