Du är här:

Ansvaret för asylboende

Migrationsverket har ansvaret för alla former av asylboende och behöver inte avtala med berörd kommun för att placera asylsökande. Enda undantaget gäller ensamkommande flyktingbarn. I de fallen avtalar Migrationsverket med kommunen om att ta mot ett visst antal barn och ansvara för barnens boende och omvårdnad.

Mottagning och boende – Migrationsverkets ansvar
Migrationsverkets boendeformer kan variera mellan lägenhetsboende, korridorboende och tillfälligt anläggningsboende (ABT). Man kan även bosätta sig själv, så kallad egenbosättning.

Då allt fler asylsökande kom till Sverige under åren 2015-2017 blev det alltmer vanligt att Migrationsverket samlade större grupper av asylsökande i tillfälliga asylboenden där de boende serverades frukost, lunch och middag. I Örnsköldsvik finns inga av denna typ av asylboenden kvar i dagsläget men det finns fortfarande asylsökande i lägenheter upphyrda av Migrationsverket. I denna boendeform ansvarar den asylsökande själv för sitt hushåll med matlagning med mera och får därför en högre dagsersättning än vid ABT. Lägenhetsboenden finns i Mellansel och Björna.

Skola och vård – kommunens och landstingets ansvar
Kommunen får ersättning för att ordna skolgång för de asylsökande. Landstinget ansvarar för akutvård till vuxna, minderåriga barn har rätt till samma vård som alla andra barn.

När asyl är beviljad
När en asylsökande har beviljats tillstånd att bo i Sverige övertar Arbetsförmedlingen och kommunen tillsammans ansvaret för fortsatt etablering och integration in i samhället. Uppehållstillstånd innebär bland annat rätt att delta i svenskundervisning för invandrare (SFI), vilket kommunen ansvarar för. Arbetsförmedlingen har etableringsansvar för personer i åldrarna 20-64 år samt ungdomar 18-19 år som inte har sina föräldrar i Sverige.

Sidan uppdaterades

2019-03-21

Sidansvarig:

Mer information