Du är här:

Asylmottagning

De första grupperna asylsökande anlände till Örnsköldsvik i mitten av september 2013. Under 2015 kom över 160000 asylsökande till Sverige. Färre personer söker asyl i Sverige och det innebär att Migrationsverkets behov av boendeplatser för asylsökande har minskat - vilket bl a medfört att det idag inte finns tillfälliga anläggningsboenden, ABT, i Örnsköldsvik. Migrationsverket har behållit lägenhetsboendena i Örnsköldsvik, vilket innebär att migrationsverket har ungefär 600 platser för asylsökande. Det finns asylsökande som väljer att egenbosätta sig.

En upphandlingsomgång genomförts, Ramavtal 3. Teoretiskt skulle stängda anläggningar åter kunna bli aktuella för boende om behov finns och de vid besiktning uppfyller kraven. Upphandlingar av boendeplatser följer alltid lagen om offentlig upphandling.

På de nu aktuella orterna fortsätter mottagandet gemensamt med lokalsamhälle, föreningar, organisationer, kommunen och andra myndigheter. Migrationsverket räknar fortfarande med långa utredningstider och har tillsammans med länsstyrelserna fått uppdrag att stärka sysselsättning under asyltiden.

Nya lagar har trätt i kraft under 2016 - bland annat lagen om tillfälliga uppehållstillstånd. En förändring från förra året är också att kommunanvisning för bosättning överförts från Arbetsförmedlingen till Migrationsverket. I samband med att man får besked om uppehållstillstånd görs ett bosättningssamtal och därefter kan man inom en rimlig tid flytta till en egen bostad.

Asylprojektet har övergått till att vara ordinarie verksamhet och det är kultur- och fritidsnämnden som är ansvarig nämnd. De asylsökande kommer främst från Syrien, Iran, Irak, Eritrea, Somalia och Afghanistan.

Frågetelefon – Migrationsverkets mottagningsenhet i Örnsköldsvik
Tfn 010-485 73 53 (vardagar 08:00 – 16:00)

Reception Besöksadress: Torggatan 10 (Flygeln) i Örnsköldsvik

Migrationsverkets kundtjänst
0771 – 235 235 (vardagar 08:00 – 16:00)

Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats under fliken ”kontakta oss” kan man skicka frågor till Migrationsverket via e-post.

 

Sidan uppdaterades

2019-03-14

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Mer information