Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten och Region Västernorrland har skärpt de allmänna råden i länet för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Asylmottagning

Asylmottagning

De första grupperna asylsökande anlände till Örnsköldsvik i mitten av september 2013. Under 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Färre personer söker nu asyl i Sverige och det innebär att Migrationsverkets behov av boendeplatser för asylsökande har minskat kraftigt. Detta har medfört att det idag inte längre finns tillfälliga anläggningsboenden i Örnsköldsviks kommun men det finns fortfarande lägenhetsboenden i Mellansel och i Björna. Migrationsverkets närmaste reception är nu i Kramfors.

På de nu aktuella asylorterna fortsätter mottagandet gemensamt med lokalsamhälle, föreningar, organisationer, kommunen och andra myndigheter. Migrationsverket har fortfarande långa utredningstider och har tillsammans med Länsstyrelsen fått uppdrag att stärka individernas sysselsättning under asyltiden. Kommunens integrationsstödjare finns dagligen ute på asylorterna för hjälp med översättning och för stöd till civilsamhället, bland annat vid aktiviteter.

Exempel på ny lagstiftning som påverkat asyl- och anhöriginvandringen de senaste åren är Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Tillfälliga lagen) och Uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier (Gymnasielagen). Migrationsverket ansvarar för bosättningen av de individer som fått uppehållstillstånd. Länsstyrelsen beslutar om hur många som ska anvisas till en viss kommun och kommunens integrationsenhet sköter sedan mottagandet.

Migrationsverkets kundtjänst
0771–235 235 (vardagar 08.00–16.00)

Migrationsverkets webbplatslänk till annan webbplats under fliken ”Kontakta oss” kan man skicka frågor till Migrationsverket via e-post. 

Sidan uppdaterades

2019-12-02

Sidansvarig: