Du är här:

Trygghetslarm, anhöriglarm, telefonkontakt

För dig som upplever otrygghet i det egna boendet eller riskerar att hamna i situationer i hemmet där personal måste tillkallas akut kan kommunen bevilja trygghetslarm.

Trygghetslarm

Trygghetslarmet innebär att du har en larmknapp, till exempel runt din handled. När du trycker på larmet går meddelandet till Kommunens Alarmeringscentral (KAC). De försöker då ta kontakt med dig via en högtalare som finns i din lägenhet. Får KAC ingen kontakt med dig eller om du behöver få någon som kommer hem till dig kontaktar KAC de personer som du har satt upp på en kontaktlista.

Telefonkontakt

Du som bor i eget boende och känner dig otrygg på grund av ditt hälsoläge kan bli uppringd av hemtjänsten en gång om dagen eller enligt önskemål.
311 kronor per månad.

Ansökan

Vänd dig till kontaktcenter om du vill ansöka om trygghetslarm eller telefonkontakt.

Anhöriglarm

Larmet Caredo är ett tekniskt system som underlättar vid vård av till exempel anhörig eller närstående i hemmet. Du som vårdar får frihet, avlastning, trygghet och stöd för att hämta nya krafter i ditt ansvarsfyllda arbete. Den som vårdas får, genom att bo kvar hemma så länge som möjligt, trygghet, ökad självkänsla och högre livskvalitet. 

Anpassa för olika behov
Systemet är trådlöst och därför enkelt att installera och lätt att ta med på resor, till fritidshuset eller till vänner. Caredo består av en rörelsevakt, armbandsmottagare, laddstation och kuddvibrator. Rörelsevakten placeras i bostaden för att känna av om den som vårdas lämnar sängen, rummet eller bostaden. Då rörelsevakten aktiveras sänds en ljudlös signal till den anhörigas armbandsmottagare som vibrerar för att påkalla uppmärksamhet. På natten placeras mottagaren i laddstationen, då sänds larmet till kuddvibratorn som placeras under huvudkudden. 

Caredo fungerar i bostaden men även inom ett begränsat avstånd utomhus. Det är flexibelt och kan vidarekopplas till en larmcentral, en granne eller till den egna mobiltelefonen.

Larmet Caredo är en kommersiell produkt som du själv kan skaffa utan biståndsbeslut.

Sidan uppdaterades

2019-07-19

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Serviceman för trygghetslarm
0660-26 54 45

Anhöriglarm
0660-26 54 45

Mer information