Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Hjälp och stöd i hemmet

När du behöver stöd, hjälp eller service kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare och ansöka om det stöd du behöver för att klara dig i vardagen.

För att ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen ska du behöva biståndet för att vara tllförsäkrad en skälig levnadsnivå och det ska inte vara något du kan tillgodose själv eller få tillgodosett på annat sätt.

Hemtjänst

Hemtjänsten sker i kommunens regi. Du kan alltså inte välja utförare. Däremot har du möjlighet att påverka hur ditt stöd ska utföras inom ramen för ditt beslut när ni tillsammans med hemtjänsten skriver din genomförandeplan.

Hemtjänsten kan vara ett stöd för dig vid städning, tvätt, inköp och andra praktiska sysslor. Du kan också få stöd med måltider och din personliga omvårdnad som exempelvis hygien, toalettbesök, på- och avklädning. Hemtjänsten kan även vara ett stöd utanför hemmet, som exempelvis vid aktiviteter ute i samhället. De kan även avlasta närstående med avlösning i hemmet.

Örnsköldsviks kommun ingår i finskt och samiskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska kunna erbjuda äldreomsorg på finska. Tillhör du den nationella minoriteter som talar meänkieli har du rätt att få ta del av äldreomsorg på ditt minoritetsspråk under förutsättning att kommunen har personal som behärskar språket. Framför eventuella önskemål om minoritetsspråk när du ansöker om hemtjänst.

Övrig hjälp i hemmet

Behöver du enbart stöd med enklare service som tvätt och klädvård, telefonkontakt, trygghetslarm, städning och/eller matdistribution görs en anpassad utredning. Du kan då ansöka via kontaktcenter.

Du som på grund av din hälsa och/eller funktionsnedsättning inte kan städa själv kan beviljas stöd med städning. I städning ingår även fönsterputs.

Du kan ansöka om att få stöd med tvätt och sängkläder. Handtvätt eller annan tvätt, till exempel mattor, som inte får tvättas i vanlig hushållstvättmaskin ingår inte. Du betalar för tjänsten enligt gällande taxa.

Vänd dig till kontaktcenter om du vill ansöka om stöd med städning eller tvätt och klädvård.

För dig som upplever otrygghet i det egna boendet eller riskerar att hamna i situationer i hemmet där personal måste tillkallas kan kommunen bevilja trygghetslarm.

Du som bor i eget boende och känner dig otrygg på grund av ditt hälsoläge kan bli uppringd av hemtjänsten en gång om dagen eller enligt önskemål.

Vänd dig till kontaktcenter om du vill ansöka om trygghetslarm eller telefonkontakt.

Kommunens fixartjänster kan alla som fyllt 67 år ta del av utan någon behovsbedömning. Du ringer direkt till Fixaren som hjälper till med riskfyllda småuppgifter i bostaden, exempelvis att byta lampor och hänga upp gardiner.

När synen börjar avta kan kommunens synkonsulent ge dig råd och träning för att klara dig bättre i olika vardagssituationer.

Vill du veta mer om olika insatser och aktiviteter som kan vara till hjälp och stöd för dig som bor i eget boende är du välkommen att kontakta kommunens äldrekonsulent.  

Hushållsnära tjänster

Som komplement eller alternativ till den behovsprövade hemtjänst och service som kommunen erbjuder har du möjlighet att på egen hand köpa hushållsnära tjänster. Det kan handla om städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, snöröjning eller annat du vill ha hjälp med.

Via företagsregistret Lilla Gula kan du söka företag i Örnsköldsvik som erbjuder hushållsnära tjänster. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster På Lilla Gulas startsida finns en sökruta. Där kan du endera söka på en viss bransch eller skriva specifikt i sökrutan vilken typ av tjänst du är intresserad av.

Observera att de företag som listas inte har några särskilda avtal med kommunen utan driver sin verksamhet helt fristående från Örnsköldviks kommun. Listan gör inget anspråk på att vara heltäckande och innehåller till exempel inte företag som har sin bas i andra kommuner.

Sidan uppdaterades

2019-07-19

Sidansvarig:

  • Ingen giltig användare vald.