Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad.

Du kan få bidrag för anpassning av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig när man flyttar. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte till åtgärder i fritidshus.

Bidraget ska användas till åtgärder som underlättar det dagliga livet i bostaden, till exempel att förflytta sig, sova, sköta sin hygien, laga mat samt att ta sig in och ut ur bostaden. Exempel på anpassningar är att ta bort trösklar, anpassa en duschplats, montera stödhandtag, montera ramp vid entré och installera spisvakt.

Du kan också få bidrag till åtgärder som har samband med din hobbyverksamhet, rehabilitering, funktionsträning och sjukvård om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Finns det hjälpmedel som du kan låna från kommunen eller landstinget och som löser ditt problem beviljas inget bostadsanpassningsbidrag.

Hur ansöker du?

Du ansöker genom att skicka in blanketten ”Ansökan om bostadsanpassningsbidrag”PDF. Du kan också kontakta en handläggare för bostadsanpassning, som kan skicka en blankett till dig.

Det ska framgå tydligt vad du söker bidrag för. Till ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Vad händer efter att du har skickat in dina handlingar?

När ansökan kommit in går handläggaren igenom de insända handlingarna och kontrollerar om något saknas. Om något saknas blir du kontaktad. Handläggaren utreder och tar beslut om ditt ärende utifrån de inskickade handlingarna och den lag som gäller. I vissa fall kan handläggaren behöva göra ett hembesök, ibland kan det räcka med en telefonkontakt. Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du får ett avslag på din ansökan får du ett skriftligt meddelande från handläggaren om varför du fick avslag. Du får också information om hur du kan överklaga om du inte är nöjd med beslutet.

Reparation, service och besiktning

Bidrag kan lämnas för reparation, service och besiktning av teknisk utrustning som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll. Handläggaren för bostadsanpassning kan ibland begära in intyg som styrker att behovet av anpassningen fortfarande finns. Gäller ansökan din hiss använder du blanketten ”Ansökan om bidrag till reparation, besiktning eller service av hiss”PDF. Gäller det annan utrustning kontaktar du handläggaren för bostadsanpassning för mer information.

Återställningsbidrag

En fastighetsägare som hyr ut en bostad kan ansöka om återställningsbidrag. Handläggaren gör en utredning och bedömer om bidrag kan beviljas. Anpassningen måste vara till nackdel för andra boende för att återställningsbidrag ska kunna lämnas. Ansökan görs på blanketten ”Ansökan om återställningsbidrag”PDF.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: