Du är här:

Information om hissar och ramper som installerats med bostadsanpassningsbidrag i er fastighet

Har du som husägare eller som bostadsrättsförening godkänt att en hiss installerats genom bidrag från kommunens bostadsanpassning är det viktigt att känna till detta:

Örnsköldsviks kommun kan lämna bostadsanpassningsbidrag för installation av vertikalhiss, trapplift och ramper i såväl flerbostadshus som småhus.

Bostadsanpassningsbidraget är personligt

Den som ansöker om bidrag hos oss på bostadsanpassningen ska ha en bestående funktionsnedsättning eller bo i samma hushåll som den personen.

Kommunens bidrag

Går alltid till den som ansöker om bidraget. Hissen ägs alltså av den som fått bostadsanpassningsbidraget. Om hissen är i behov av reparationer eller service ska den som äger hissen själv ansöka om bidrag för detta hos kommunen.

Skyldigheter

Eftersom hissen ägs av bidragstagaren så gäller konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Om hissen exempelvis skadas eller utsätts för skadegörelse är det den som står för kostnaderna, och får själv betala för eventuella is- och snöröjningskostnader. Bidragstagaren har själv rätt att fatta beslut om vad som skall ske med hissen vid förändring i nyttjandet av den.

Om hissen inte används längre

Det är viktigt för dej som fastighetsägare/förening att du är medveten om att det är bidragstagaren som äger och har ansvaret för hissen om den skall flytta eller byta bostad, eller om den av annan anledning inte är i behov av hissen längre. Är du fastighetsägare eller ansvarig för en bostadsrättsförening är det ditt ansvar att se till att hissägaren tar bort eller överlåter anläggningen formellt till föreningen/husägaren. Detta gäller även om du som föreningen/husägare formellt gett ditt godkännande till att den installerats vid bostadsanpassningsprocessen.

Tänk på...

Om det sitter en stoltrapphiss i fastigheten måste du komma ihåg att ställa den i laddningsstationen. Batterierna förstörs om de inte får regelbunden laddning.

Sidan uppdaterades

2017-12-28

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Anna Kallin
Handläggare
Skicka epost

Agneta Berg
Handläggare
Skicka epost

Malin Jonsson
Handläggare
Skicka epost

Telefonnummer till handläggarna
0660-88 750
Telefontid 08.00 - 09.30
Måndag - Fredag