Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Att kunna klara sig på egen hand i det egna hemmet är mycket värt. Av olika anledningar kan det komma tillfällen i livet när sådant som tidigare skedde helt utan ansträngning, blir förenat med stora besvär. Hindren kanske inte går att övervinna helt, men en anpassning av vardagsmiljön och funktionella hjälpmedel kan göra att problemen blir överkomliga.

Om hindren är kopplade till bostadens utformning kan kommunen i vissa fall ge bidrag för bostadanpassning.

Handlar det om de praktiska småsysslorna eller att minnas och få struktur på vardagens alla moment finns också hjälp att söka hos kommunen. Synkonsulenten arbetar med utåtriktat och uppsökande stöd till personer med synnedsättningar och deras anhöriga. Stödet syftar till att underlätta ett aktivt och självständigt liv.

Arbetsterapeuterna på TID O RUM visar praktiska hjälpmedel som kan underlätta för den som har problem att strukturera tillvaron.

Sidan uppdaterades

2019-03-27

Sidansvarig: