Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Checklista för samverkan och SIP-möte

Före nätverksmötet

 • Ska jag gå vidare med mina iakttagelser?
 • Behövs mer än en aktör för att bedöma behovet och insatserna för individen?
 • Behöver jag diskutera frågan med ansvarig chef?
 • Vem informerar individen/barnet/föräldrarna eller andra närstående?
 • Har samtycke inhämtats?
 • Vem skickar kallelsen och ordnar med det praktiska kring mötet?
 • Välj mötesplats med omsorg. Viktigt att alla ryms och att miljön känns trygg och avslappnad.  Avsätt tillräckligt med tid för mötet så att alla hinner komma till tals. Ordna med kaffe/te och eventuellt smörgås till pausen, vilket underlättar mötet.
 • Hur ska mötet läggas upp/dagordning? Till exempel Syftet med mötet - Presentation av de närvarande – Information om sekretess för alla närvarande – Vem dokumenterar SIP-planen – Vem utses som samordnare - Tid för uppföljning?

Under och efter mötet

 • Hur hanteras SIP?
 • Är alla på det klara med vad som ska göras tills nästa träff?
 • Är det klart med vem som gör vad?
 • Är samordnarens uppdrag och roll tydlig?
 • Är tid för nästa träff – uppföljning inplanerad?
 • Är alla nöjda med vad som ska göras? Om inte – vad kan ytterligare göras?
 • Vem gör avvikelserapport – till vem om det behövs?

Sidan uppdaterades

2020-11-02

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Maria Svensson
SAS, socialt ansvarig samordnare
0660-26 51 96
Skicka e-post

Susanne Backström Näsman
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
0660-884 52
Skicka e-post