Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Samordnad individuell plan - SIP

Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som ska upprättas tillsammans med en person, oavsett ålder, om den har insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning.

Beträffande arbetet med SIP inom skolan så hänvisas till särskilt dokument om detta, se länk under rubriken Rutiner här nedan.

I Örnsköldsvik har den lokala samverkansgruppen , LSG, som företräder kommunen, landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och polisen valt att skapa öppenhet och ramar kring hur arbetet med SIP ska fungera på ett smidigt sätt.

Att läsa om SIP

Webbutbildning

Informationsmaterial för deltagare

Rutiner

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: