Du är här:

Samordnad individuell plan - SIP

Samordnad individuell plan, SIP, är en plan som ska upprättas tillsammans med en person, oavsett ålder, om den har insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård och om det finns behov av samordning. SIP är lagstadgad sedan 2010 i både Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

Beträffande arbetet med SIP inom skolan så hänvisas till särskilt dokument om detta, se länk under rubriken Rutiner här nedan.

I Örnsköldsvik har den lokala samverkansgruppen , LSG, som företräder kommunen, landstinget, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och polisen valt att skapa öppenhet och ramar kring hur arbetet med SIP ska fungera på ett smidigt sätt.

Att läsa om SIP

Webbutbildning

Rutiner

Sidan uppdaterades

2019-06-10

Sidansvarig: