Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Munhälsa , tandvårdsintyg

Har du ett stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad, eller har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kan du ha rätt till nödvändig tandvård.

Du kan ha rätt till nödvändig tandvård om du:

  • bor i ett vård och omsorgsboende
  • får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet
  • bor i egen bostad men har mycket stora behov av vård och omsorg (tillsyn minst tre gånger per dag samt på natten)
  • har en omfattande psykisk funktionsnedsättning
  • har en funktionsnedsättning och omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS)

Vad har du rätt till ?

Munhälsobedömning

För att bedöma om du behöver tandvård eller om tänderna behöver skötas bättre kan en tandhygienist undersöka dina tänder och munhåla. Det är en enklare undersökning och den görs där du bor. Munhälsobedömningen kostar ingenting.

Nödvändig tandvård

Du kan också ha rätt till nödvändig tandvård. Det innebär att kan få tandvård till samma avgift som sjukvård. Avgiften får räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvård och därmed ingå i högkostnadsskyddet.

Hur får du denna hjälp?

Om enhetschef, sjuksköterska eller biståndshandläggare bedömer att du har ett omvårdnadsbehov som ger dig rätt till särskild hjälp med tandvård erbjuds du en munhälsobedömning. Du får också ett intyg om nödvändig tandvård.

Har du insatser enligt LSS kan du vända dig till :

Enhetschef för boende, dagverksamhet eller resurssamordnare, telefon 0660 88000.

Har du omfattande hjälpbehov och sjukvård i hemmet eller bor i ett vård och omsorgsboende kan du vända dig till:

Enhetschef för boende, hemsjukvård, hemtjänst eller biståndshandläggare, telefon 0660 88000.

Sidan uppdaterades

2019-07-30

Sidansvarig: