Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Frågor och svar om sammanhållen journalföring

Vem kan se mina uppgifter?
Säkert identifierad vårdpersonal som behöver uppgifterna för att ge dig god och säker vård kan ta del av den sammanhållna journalen. Vårdpersonalen måste ha en patientrelation med dig och ha ditt samtycke.

Hur kontrolleras att min integritet skyddas?
Säkert identifierad vårdpersonal kan läsa dina journaluppgifter. De måste ha en patientrelation med dig och ditt samtycke. I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som läst. Du har rätt att få ta del av dessa loggar. Varje vårdgivare gör systematisk uppföljning av loggar.

Kan jag spärra uppgifter?
Ja, du avgör själv om dina journaluppgifter helt eller delvis ska spärras för sammanhållen journalföring. Du avgör också om och när en spärr ska tas bort.

Vad händer om jag spärrar?
Det framgår i sammanhållen journalföring att spärrade uppgifter finns. Du avgör själv vom du vill delge de spärrade uppgifterna till vårdpersonalen.

Vad händer om jag blir medvetslös?
Då kan vårdpersonalen begära nödöppning av den sammanhållna journalen och ta del av dina uppgifter. Dock inte spärrade uppgifter hos annan vårdgivare. Nödöppning följs upp regelbundet av vårdgivaren.

Jag vill inte vara med i sammanhållen journalföring!
Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. När du meddelar din vårdgivare detta kan inte andra vårdgivare ta del av dina uppgifter.

Finns min journal på nätet?
Nej, alla journaluppgifter lagras i vårdgivarnas lokala journalystem.

Innebär sammanhållen journalföring "En patient - en journal"?
Nej. Sammanhållen journalföring innebär att flera vårdgivare kan få tillgång till uppgifter i varandras journaler om du som patient ger ditt samtycke.

Hur är det med IT-säkerheten?
I Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

Kan jag spärra mitt barns uppgifter?
Nej, du kan inte spärra uppgifter om dina barn. I takt med barnets stigande ålder och mognad får barnet själv spärra uppgifter.

Kan någon annan ge samtycke i stället för mig?
Nej, bara du som patient kan ge ditt samtycke.

Om jag är utomlands?
Sammanhållen journalföring gäller bara inom Sverige.

Finns uppgifter om mina läkemedel
Ja, läkemedelsinformation ingår i sammanhållen journalföring.

Vilket är syftet med sammanhållen journalföring?
Att stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av din vårdhistorik och kan snabbare ge dig god och säker vård och behandling.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Spärra journaluppgfter hos kommunen
0660-886 50

Mer information