Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för, och där insatser ges i ditt hem. Ansvaret omfattar hälso- och sjukvårdsinsatser, rehabilitering och habilitering.

Hemsjukvårdsinsatser kan utföras av distriktssköterska, sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut, men också av hemtjänstens omvårdnadspersonal på uppdrag av de tre förstnämnda.

Vem kan få hemsjukvård?
Det kan varje kommunmedborgare oavsett ålder, sjukdom eller diagnos, som inte på egen hand eller med hjälp av någon annan kan ta sig till sin hälsocentral för återkommande sjukvårdsinsatser under en längre eller kortare tid. Hemsjukvård utförs dygnet runt, vardag som helgdag.

Hur kan jag få hemsjukvård?

Du vänder dig som vanligt till din hälsocentral vid sjukdom eller ohälsa. Om hälsocentralen bedömer att du är i behov av vård i hemmet, förmedlar de kontakt med kommunens hemsjukvård. Det kan också vara en läkare på sjukhuset, som vid vårdplaneringen efter en sjukhusvistelse anmäler ditt behov av hemsjukvård. Därefter kommer distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut i hemsjukvården att ta kontakt med dig för att planera dina insatser.

Distriktssköterskor ansvarar för omvårdnad. Det kan handla om stöd med mediciner, injektioner, såromläggningar, provtagningar eller annan omvårdnad.

Arbetsterapeuten ansvarar för bedömning av aktivitetsförmåga och träning i att utföra vardagliga aktiviteter. Det kan till exempel vara att klara förflyttningar, personlig vård, utprovning av hjälpmedel eller utfärdande av bostadsanpassningsintyg.

Fysioterapeuten/sjukgymnasten ansvarar för bedömning av funktionsförmåga och träning av fysiska funktioner. Det kan till exempel vara balans- och gångträning, klara förflyttningar eller utprovning av hjälpmedel.

Tillsammans arbetar arbetsterapeuten och sjukgymnasten/fysioterapeuten med rehabilitering i hemmet. De kan även ge råd om och prova ut hjälpmedel.

Behöver du läkare?​
Region Västernorrland ansvarar för läkarvård inom hemsjukvården.
Du kan även ringa sjukvårdsupplysningen på telefon 1177.
Vid nödsituation ring 112.

Sidan uppdaterades

2020-06-01

Sidansvarig:

 Kontakta oss

En väg in för hemsjukvårdspatienter
0660-26 62 50
Telefontid mån-fre
kl. 08:00-09:30

Övriga tider, kontakta sjukvårdsrådgivningen 1177.

Arbetsterapeuter

Telefonnummer och områden

Fysioterapeuter/Sjukgymnaster
0660-26 62 50

Sjukvårdsrådgivningen
Medicinska råd dygnet runt
1177 webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
1177 telefon

Hälsocentraler

Hälsocentraler Region Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hälsocentral Humanresurslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ambulans (SOS alarm)
112

Enhetschef hemsjukvård
Annika Forsman
0660-26 62 53
Skicka epost

Enhetschef sjuksköterskor kväll och natt

Susanna Kallunki
070-652 81 29
Skicka epost

Enhetschef Rehabenheten särskilt boende och hemsjukvård
Marina Johansson
0660-26 62 54,
070-191 92 98      
Skicka epost

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Susanne Backström Näsman
0660-884 52
Skicka e-post

MAR Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Karola Lindmark
0660-26 50 28
Skicka e-post