Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Tillgänglighetsråd

Kommunfullmäktige beslutade i februari 2015 att ändra rådets namn till Tillgänglighetsråd, som bedöms vara ett ändamålsenligare namn på vad rådets verksamhet handlar om. Nya stadgar antogs som ersätter de gamla riktlinjerna. Stadgarna finns att läsa i högerspalten.

Tillgänglighetsrådet finns till för att lyfta frågor som är särskilt angelägna för personer med funktionsnedsättningar i samhällsplaneringen samt att stödja samverkan. Målet är att sträva efter förbättrad tillgänglighet i samhället och att Örnsköldsvik ska vara en kommun för alla.

Tillgänglighetsrådet träffas fyra gånger per år och består av ordförande Marcus Sellgren samt 11 ledamöter från kommunens nämnder och 8 ledamöter från handikapprörelsen.

Sammanträdesdagar 2019
8 maj
30 augusti – temaresa heldag
12 september
31 oktober
12 december

Tillgänglighetsrådets protokoll

2019-10-31PDF

2019-09-12PDF

2019-05-08PDF

2018-10-05PDF

2018-05-25PDF

2018-02-16PDF

2017-12-15PDF

2017-10-13PDF

2017-03-30PDF 

2016-10-06PDF

2016-03-04PDF

2015-12-10PDF

2015-10-15PDF

2015-03-12PDF


Sidan uppdaterades

2019-12-16

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Marcus Sellgren
Ordförande

Skicka e-post

Erika Nordin
Tillgänglighetsstrateg
0660-882 45

Skicka e-post