Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Tillgänglighet i Örnsköldsviks kommun

Under hösten 2020 genomförs en enkätundersökning riktad till funktionshinderrörelsen för att ta reda på hur friluftslivet kan förbättras i Örnsköldsviks kommun i dessa sju olika friluftsområden:

Friluftscentralen Själevadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (toalett finns)
Herrgårdsparkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (inhyrd toalett sommaren 2020)
Gullviks havsbadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (torrdass iordningsställs 2020)
Fjälluddenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (torrdass finns)
Hälsans stig Höglandsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (toalett/torrdass saknas)
Hörnsjön naturreservatlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (torrdass finns)
Genesmons friluftsområde med Nyängetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (toalett och torrdass finns)

Här nedan hittar du länkar till hur Örnsköldsviks kommun arbetar för att förbättra tillgängligheten för kommunens medborgare i offentliga miljöer.

Vad menas med tillgänglighet?

Alla medborgare kommer dagligen i kontakt med kommunens och landstingets tjänster. Till exempel genom att åka kollektivtrafik, göra läkarbesök, gå i förskola och skola, besöka bibliotek, ta del av socialtjänsten och äldreomsorgen. Kommunen planerar även bostadsområden, gator och torg. 

För att alla människor ska kunna ta del av kommunens och landstingets tjänster krävs det att lokaler, byggnader, utemiljö, information och de olika verksamheterna är tillgängliga. Det är också viktigt att alla kan arbeta inom kommun och landsting och att du som anställd tar hänsyn till människors olika förutsättningar i ditt arbete, det vill säga att du har ett funktionshinderperspektiv.
Källa: www.mfd.se.

Tillgänglighet i Örnsköldsviks kommun

Fysisk tillgänglighet i kulturlokaler och andra kommunägda fastigheter

För att alla ska ha tillgång till offentliga lokaler och allmänna platser behöver de vara så tillgängliga som möjligt. Kommunens många lokaler är tilllgänglighetsanpassade i varierande utsträckning.
Här finns en lista över nyligen inventerade lokaler.

Tillgänglighetsanpassade fiske- och friluftsområden

Lista över sjöar/vattendrag där det finns bryggor och toaletter anpassade för rullstolsburna. Efter varje plats finns en kontaktperson om du söker mer information.

Till listan över tillgänglighetsanpassade fiske- och friluftsområden.

Handikapparkering och Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Se karta för handikapparkering i Örnsköldsviks centrum samt information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

För dig som ska bygga nytt, renovera eller bedriva verksamhet i offentliga lokaler

Beroende på vilket slag av lokal det är så finns det olika krav. Det kan gälla materialval och planering, men även direkta krav på utformning och utrustning.

Läs om vad som gäller för tillgänglighet i offentliga lokaler.

Tillgänglighet på webbplatsen

På ornskoldsvik.se kan du anpassa webbplatsen och du kan få texten uppläst. Du kan också ta del information på lättläst svenska och på svenskt teckenspråk.

Mer om tillgänglighet på vår webbplats.


Sidan uppdaterades

2020-09-23

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Erika Nordin
Tillgänglighetsstrateg
0660 - 882 45
Skicka e-post