Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Kontaktperson

En kontaktperson är någon som kan ge stöd och råd i vardagssituationer samt umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med dig som har en funktionsnedsättning. På så sätt får du ett större socialt nätverk och större möjlighet att delta i aktiviteter. När ni träffas och vad ni hittar på bestämmer ni tillsammans. Stödet beviljas som regel 2-4 timmar per vecka.

Kontaktperson ingår i insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)öppnas i nytt fönster. Du kan ansöka om kontaktperson genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta Örnsköldsviks kommuns växel. En LSS-handläggare kontaktar dig inom kort och påbörjar sedan en utredning av din situation och beslutar om du har rätt till kontaktperson. Medicinska underlag behövs vid ansökan, det vill säga ett diagnosintyg eller liknade som talar om att personen omfattas av LSS personkrets. Stödet beviljas i antal timmar per vecka. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Det framgår i beslutsmeddelandet hur det går till att överklaga ett beslut man inte är nöjd med.

Vill du bli kontaktperson?

Att vara kontaktperson innebär regelbundna träffar med en person som till följd av en funktionsnedsättning upplever isolering och ensamhet. Kontaktpersonen stimulerar och uppmuntrar till en aktiv fritid, sociala kontakter och ger råd och stöd i vardagssituationer. Uppdraget kräver ingen professionell kompetens eller särskild utbildning eftersom det anpassas efter personens behov.

För att bli kontaktperson krävs att resurssamordnaren inhämtar upplysningar från rikspolisstyrelsen och socialnämnden.

Vid handläggningen av ditt ärende registrerar och behandlar vi dina uppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (general data protection regulation).

Gör en intresseanmälan till kontaktperson genom att fylla i nedanstående formulär.

Jag/vi är intresserad av att bli * (obligatorisk)


Sidan uppdaterades

Sidansvarig: