Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att du som närstående till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning ska kunna ges avlastning. Syftet med avlösarservice är att du ska kunna återhämta dig och få tid till egna aktiviteter på fritiden.

Avlösarservice i hemmet ingår i insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan ansöka om avlösarservice i hemmet genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta Örnsköldsviks kommuns växel. En LSS-handläggare kontaktar dig inom kort och påbörjar sedan en utredning av din situation och beslutar om du har rätt till avlösarservice i hemmet. Medicinska underlag behövs vid ansökan, det vill säga ett diagnosintyg eller liknade som talar om att personen omfattas av LSS personkrets. Stödet beviljas i antal timmar per månad. Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Det framgår i beslutsmeddelandet hur det går till att överklaga ett beslut man inte är nöjd med.

Avlösarservice i hemmet kan ges som både tillfällig och regelbunden insats eller som en lösning vid ett akut behov. Avlösarservice i hemmet ges inte som tillsyn för att förälder ska arbeta.

Vill du bli avlösare?

Att vara avlösare innebär att du ger närstående möjlighet till avlastning i omvårdnadsarbetet för att genomföra egna aktiviteter på fritiden eller för att återhämta sig. Inget krav ställs på särskild utbildning eller erfarenhet, däremot krävs personlig lämplighet.

För att bli avlösare krävs att resurssamordnaren inhämtar upplysningar från rikspolisstyrelsen och socialnämnden.

Vid handläggningen av ditt ärende registrerar och behandlar vi dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Gör en intresseanmälan till avlösarservice i hemmet genom att fylla i nedanstående formulär.

Jag/vi är intresserad av att bli * (obligatorisk)
Multiple selectionSidan uppdaterades

2018-02-08

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Handläggare för ansökningar enligt LSS

telefontid: 08:00 - 09:30
måndag-onsdag och fredag

Personer vars efternamn
börjar på A - L
Christina Andersson
0660-26 53 29
Skicka e-post

Emma Abrahamsson
0660-886 06
Skicka e-post

Personer vars efternamn
börjar på M - Ö
Carina Nilsson
0660-26 54 08
Skicka e-post

Karin Johansson
0660-882 39
Skicka e-post