Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Stöd och avlastning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stödinsatserna avlösarservice i hemmet, kontaktperson, ledsagarservice samt stödfamilj.

Här finns också information till dig som är intresserad av att utföra stödinsatserna.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att du som närstående till ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning ska kunna ges avlastning. Syftet med avlösarservice är att du ska kunna återhämta dig och få tid till egna aktiviteter på fritiden. Stödet beviljas i antal timmar per månad.

Kontaktperson

En kontaktperson är någon som kan ge stöd och råd i vardagssituationer samt umgås och hitta på aktiviteter tillsammans med dig som har en funktionsnedsättning. På så sätt får du ett större socialt nätverk och större möjlighet att delta i aktiviteter. När ni träffas och vad ni hittar på bestämmer ni tillsammans. Stödet beviljas som regel 2-4 timmar per vecka.

Ledsagarservice

Ledsagarservice innebär att du som har en funktionsnedsättning får stöd att delta i aktiviteter i närmiljön utanför hemmet. Till exempel promenader, biobesök, gå på stan och liknande. Stödet beviljas ett antal timmar per månad.

Stödfamilj

Du som har ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning kan ha möjlighet att få hjälp av en stödfamilj. Genom stödfamiljen får barnet eller ungdomen miljöombyte och träning i sociala situationer samtidigt som din familj får avlastning. Stödfamilj beviljas ett antal dygn per månad.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: