Personlig assistans

Personlig assistans innebär ett personligt utformat stöd som ges i personligt krävande situationer av ett fåtal personer. För att ha rätt till personlig assistans så ska du förutom att tillhöra personkretsen för LSS även behöva omfattande hjälp med dina grundläggande behov. Du ska heller inte ha fyllt 65 år.

Som grundläggande behov räknas att äta, klä av och på sig, praktisk hygien, kvalificerad hjälp att kommunicera eller när hjälp behövs som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade personen.

Behöver du hjälp med dina grundläggande behov mer än 20 timmar per vecka kan du ha rätt till assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Detta utreds av Försäkringskassan.

Den som beviljas personlig assistans har rätt att välja vem som ska utföra den. Assistansen kan anordnas av kommunen eller av något privat företag som du själv väljer. Du kan också själv som privatperson anställa, och bli arbetsgivare till, dina assistenter.

Sidan uppdaterades

2019-01-09

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Enhetschefer personlig assistans

Berit Löfgren
0660-26 53 19

Carina Häggström
0660-881 02

Agnes Backlund
0660-887 78

Linda-Marie Lindahl
0660-26 53 12

Carola Staberg
0660-26 51 13

Tina Svensson
0660-886 61

Ansvarig chef

Avdelningschef
Linda Mikaelsson

Besöksadress

Personlig assistans
Nygatan 16, plan 4
891 88 Örnsköldsvik

Mer information